ANUNȚ PUBLIC! Agenția Mediului a aprobat decizia etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a procesului tehnologic de prelucrare a nămolului deshidratat în centrifugi la instalațiile de piroliză orizontale

0
1106

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului nr. 10/408/2020 din 07.08.2020, de către Agenţia de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Procesul tehnologic de prelucrare a nămolului deshidratat în centrifugi la instalațiile de piroliză orizontale”, propus a fi amplasat în mun. Chişinău, sector Ciocana, str. Lunca Bâcului nr. 24, planificat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

Decizia de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău” din str. Albişoara nr. 38 începând cu data de 11.08.2020, precum și la următoarea pagină web oficială www.acc.md. Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău” din str. Albişoara nr. 38. Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău” din str. Albişoara nr. 38. Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate nr. 10/408/2020 din 07.08.2020 poate fi accesată pe pagina web oficială www.acc.md.