Apa de la robinet-apă de calitate! Majoritatea apelor din fântânile din Moldova nu corespund parametrilor de calitate. Cea mai bună apă este cea din Chișinău.

0
421

Cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sînt fântânile. Potrivit specialiștilor, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă şi aproximativ 84% a apei din fântâni nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa are, fie o duritate joasă, fie o duritate prea înaltă, cloruri și conductivitate care depășesc Concentrația maxim admisibilă. Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele subterane, în unele cazuri, nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele subterane de apă sînt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lipsa sistemelor de tratare și dezinfectare a apei.

Astfel, apa din fântâni poate fi periculoasă. Motivul: nitriții, nitrații și alte elemente care se găsesc în apă în concentrații ce depășesc parametrii de calitate a apei stabiliți prin Legea nr. 182 din 19 decembrie, 2019 privind calitatea apei potabile.

Potabilitatea și calitatea apei furnizată de S.A. „Apă-Canal Chişinău” este confirmată prin analize de laborator efectuate de laboratoarele proprii, de proces și de control, dar și prin analizele efectuate în cadrul programelor de monitorizare de audit a calității apei potabile, pe care le realizează instituțiile de resort, pentru asigurarea conformării calității apei potabile la reglementările legale pentru consumatori. De aceea, este primordial pentru fiecare să consume apă de calitate.

Mai mult, apa din apeductul municipal poate fi folosită pentru băut și în alimentaţie fără filtrare suplimentară. Aceasta corespunde parametrilor chimici şi bacteorologici și poate fi întrebuinţată în alimentaţie, fapt confirmat prin testele de laborator efectuate zilnic.

În urma investigațiilor efectuate se constatată că „Apa de la robinet este de bună calitate, nu influenţează negativ sănătatea şi nu trebuie tratată și filtrată suplimentar”.

Iar de circa 9 ani, apa din apeductul municipiului Chişinău nu mai este tratată cu clor gazos. Aceasta a fost posibil după darea în exploatare a Staţiei de tratare a apei cu hipoclorit de sodiu. Respectiv, consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de apă din municipiul Chişinău beau apă mai bună, fără a plăti mai mult, chiar dacă utilizarea altui dezinfectant este mai costisitor. Conform unor studii internaţionale, utilizarea hipocloritului de sodiu influenţează mai vast microflora patogenică, distruge viruşii, germenii, inclusiv microbacteriile de tuberculoză şi hepatită. Studiile denotă că în oraşele în care s-a înlocuit clorul lichid cu hipoclorid de sodiu, cazurile de hepatită şi tuberculoză s-au redus cu 30-50 la sută.

De-a lungul anilor, cetăţenii au sesizat diferenţa la gustul apei, deoarece dispare mirosul înțepător de clor şi calitatea apei devine mai bună. Acesta nu este doar meritul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, ci al tuturor chişinăuienilor, care achită la timp facturile pentru apă. Calitatea îmbunătăţită a apei se reflecta pozitiv asupra sănătăţii consumatorilor.

Noua tehnologie a fost avizată de toate instituţiiile de profil din Moldova precum ar fi: Ministerele Sănătăţii, Mediului şi Economiei. Hipocloritul de sodiu este o substanță obţinută prin metoda electrochimică, mai puţin periculoasă la utilizare, depozitare şi transportare. În urma tratării, proprietăţile fizice şi chimice ale apei se îmbunătățesc și se elimină eventualele componente bacteriologice. Metoda dată este utilizată cu succes pentru tratarea apei potabile în aşa mari oraşe cum ar fi Washington, Paris şi Moscova, dar şi în industria alimentară şi farmaceutică.

În asemenea condiţii, toţi abonaţii întreprinderii pot avea certitudinea, că apa potabilă pe care o consumă din sistemul public de alimentare cu apă potabilă gestionat de întreprinderea noastră este de o calitate bună și corespunde standartelor naționale și internaţionale. Întregul proces tehnologic este complet automatizat şi dirijat de la distanţă.

Toate aceste îmbunătățiri presupun investiții majore și au fost posibile unui management eficient. Cu toate acestea, chișinăuienii plătesc cel mai puțin pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă- 8,65 lei și pentru canalizare- 2, 04 lei, puțin peste 10,69 lei pentru un metru cub. Acesta fiind cel mai mic tarif din Moldova. De exemplu, în Ceadîr-Lunga, pentru un metru cub de apă cnsumatorii casnici plătesc mai bine de 32 de lei, iar la Glodeni consumatorii noncasnici achita 107 lei.