Apa de la robinet, apă de calitate!

0
115

Apa din fântâni poate fi foarte periculoasă pentru copiii mici și nu doar. Motivul: nitriții și nitrații care se găsesc în apă în concentrații ce depășesc limitele legale admise. Potabilitatea apei furnizată de S.A. „Apă-Canal Chişinău” este confirmată prin analize de laborator efectuate de laboratoarele proprii, de proces și de control, dar și prin analizele efectuate în cadrul programelor de monitorizare de audit a calității apei potabile, pe care le realizează instituțiile de resort, pentru asigurarea conformării calității apei potabile la reglementările legale pentru consumatori. De aceea, este primordial pentru fiecare să consume apă de calitate.

Pentru a asigura sănătatea familiei este suficient să vă branșați la rețeaua de apă potabilă în zonele în care există înființat un sistem de distribuție a apei potabile.

S.A. ,,Apă Canal-Chișinău” aduce la cunoştinţă că pentru branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare este necesar să fie parcurse următoarele etape:

1. Se depune cerere pentru obţinerea Avizului debranşare/racordare, cu anexarea următoarelor documente (în copii): pentru solicitanţii/consumatorii casnici:

– actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

pentru solicitanţii/consumatorii non-casnici:

– extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– actul ce atestă dreptul de proprietate, sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– certificatul de urbanism;

– schema topografică la scara 1:500, 1:2000.

După obţinerea Avizului de branşare/racordare este necesară :

-elaborarea documentaţiei de proiect;

– executarea lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare, cu invitarea reprezentantului Operatorului;

– obţinerea procesului-verbal de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate (F-5);

2. În momentul depunerii cererii privind realizarea branşării/racordării şi încheierea contractului, solicitantul trebuie să achite tariful pentru branşare/racordare. Ulterior, are loc realizarea branşării/racordării şi semnarea contractului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

3. Odată ce s-a realizat branșarea la serviciul de apă și canalizare se purcede la încheierea contractului. Pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar ca orice consumator/solicitant să depună o cerere privind încheierea contractului, cu anexarea următoarelor acte: .

Pentru consumatorii casnici ( în copii):

– actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

– certificatul de urbanism (în caz de construcţie a casei de locuit).

Pentru consumatorii non-casnici:

extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

– buletinul de identitate al administratorului;

– actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– actul de transmitere-primire a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, contorului de apă şi a sigiliilor aplicate.

Toate aceste acte pot fi depuse la ghișeele Centrului comercial și asistență clienți de pe str. Albișoara, 38 de luni până vineri.