Apa este indispensabilă existenţei umane ca sursă de viaţă şi nu poate fi înlocuită

0
83

Supravegherea calităţii apei potabile livrată consumatorilor şi a apei uzate recepţionate şi deversate este efectuată prin intermediul încercărilor de laborator de către Sectorul Laboratoare al întreprinderii, care este parte integră a Departamentului asigurarea şi controlul calităţii.

Sectorul Laboratoare are ca domenii de activitate: prelevarea şi efectuarea încercărilor fizico-chimice, biologice şi bacteriologice a probelor de apă potabilă, apa de suprafaţă, apa subterană, apa de la toate treptele procesului tehnologic de tratare şi epurare, apa uzată, namol.

Acesta funcţionând prin cele patru laboratoare:

1. Laboratorul apă potabilă (LAP), 2. Laboratorul staţia Nistru (LSN), 3. Laboratorul apă uzată (LAU), 4. Laboratorul apă uzată agenţi economici (LAUAE).

Activitatea laboratoarelor are ca scop asigurarea efectuării încercărilor fizico-chimice şi bacteriologoce de laborator pe fluxurile de tratare şi epurare, în reţelele de distribuţie a apei potabile şi reţelele de canalizare pentru care S.A.,,Apă-Canal Chişinău”, este operator, precum şi efectuarea de analize la solicitarea clienţilor externi.

Toate laboratoarele din cadrul Sectorului sunt acreditate de Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) şi au implementat sistemul de management al calităţii conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Menţinerea cerinţelor conform sistemului de management acreditat şi conformarea activităţii laboratoarelor întreprinderii: LAP, LSN, LAU, LAUAE cu cerinţele SM EN ISO/IEC 17025:2018 ne permite să asigurăm competenţa efectuării activităţilor de laborator, contribuind astfel la creşterea competitivităţii servicilor şi produselor oferite de către S.A.” Apă-Canal Chişinău”.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele întreprinderii:

  • aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;
  • dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;
  • sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite;
  • sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.

Preocuparea personalului Sectorului Laboratoare este îmbunătăţirea continuă a activităţii, satisfacerea cerinţelor clienţilor.