Apa livrată de S.A. ”Apă-Canal Chişinău” respectă toate cerinţele de calitate în vigoare

0
2146

Pe parcursul lunii februarie, prin intermediul Laboratorului Staţiei de apă Nistru din or. Vadul lui Vodă şi Laboratorului apă potabilă din mun. Chişinău, acreditate în conformitate cu cerinţele standardului internaţional EN ISO/CEI 17025:2006, a fost efectuat controlul calităţii apei din surse precum: fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare din Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău şi suburbiile lui, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea întreprinderii, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.

Astfel, în rezultat, angajaţii întreprinderii au prelevat peste 14 mii probe, efectuându-se peste 34 mii de încercări fizico-chimice şi peste 1800 de încercări bacteriologice.

În contextul dat, S.A. ”Apă-Canal Chişinău” asigură consumatorii că apa livrată în municipiul Chişinău se conformează unor criterii de calitate foarte stricte fiind monitorizată continuu începând cu procesul de captare, tratare, ieşire din staţiile de tratare şi până la hotarul de delimitare a proprietăţii reţelelor.

Reamintim că, calitatea apei potabile este testată zilnic la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici înainte de pompare în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău.

Totodată, atât în procesul de tratare, cât şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă, calitatea apei este verificată lunar la toţi parametrii indicaţi în anexa nr. 2 “Normele privind calitatea apei potabile”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău. Pentru a obţine informaţii privind calitatea apei, consumatorii se pot adresa oricând S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, precum şi pot vizualiza rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here