Apa nefacturată: Cauzele apariției și soluții de diminuare!

0
1960

Repartizarea volumului de apă nefacturat este una din problemele majore atât pentru consumatorii de rând cât şi pentru SA „ACC”. Mulţi consumatori critică această decizie şi spun că vor achita în baza indicilor de contor. La primă vedere este corect, însă în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, în blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat, în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament, proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum. Mai mult, nu toți  consumatorii cunosc cum se formează această diferență de volum și cine se face responsabil pentru pierderile care le suportă furnizorul de apă.

Diferenţa de volum este cauzată de mai mulţi factori, cum ar fi:

  1. multe contoare sunt instalate vertical, ceea ce duce la mărimea pierderilor de apă înregistrate;
  2. folosirea magneţilor duce la oprirea vechilor contoare;
  3. majoritatea contoarelor sunt vechi şi expirate;
  4. decalaj între citirea apometrelor şi subsol;
  5. majoritatea contoarelor nu corespund normelor tehnice. Altfel spus: nu sunt sigilate, sunt montate cu abateri sau au termenul de exploatare expirat;
  6. proprietarii nu permit citirea datelor.

Prin urmare, datorită tuturor acestor factori, se înregistrează diferenţe mari faţă de contorul comun din subsol.  Menţionăm că  din 2009, angajaţii S.A. „Apă-Canal Chșinăui” au efectuat  controale în blocuri pentru a verifica contoarele instalate de consumatori.  Chiar şi după verificările repetate rezultatele au rămas  aceleaşi. Peste 70 la sută din contoare nu corespund normelor tehnice. De-a lungul anilor furnizorul de apă a încercat mai multe soluţii pentru a minimaliza această diferenţă. Deşi unele rezultate s-au înregistrat problema încă există.  Contorizarea de la distanţă a tuturor apartamentelor blocurilor locative s-a dovedit a fi cea mai eficentă metodă. Asemenea aparate au fost instalate în cinci blocuri din capitală încă în anul 2013. Trei dintre acestea sunt contorizate sută la sută. În primele trei blocuri diferenţa de volume dintre contorul comun la bloc şi ceea ce indică contorul individual din fiecare apartament constituie 0,98 la sută. În celelalte două blocuri, în care există discrepanţe şi nu toţi consumatorii au dorit să le fie schimbate contoarele de tip nou, se înregistrează o diferenţă de 500 m3 pe an. Din acest considerent, începând cu anul curent – 2017, a fost iniţiată procedura de  trecere la contorizarea de la distanţă a tuturor apartamentelor blocurilor locative.  Pentru început vorbim despre instalarea contoarelor în cel putin 100 de blocuri. Instalarea contoarelor se  face din contul ACC și costă în jur de 5 mln. Lei. Prin urmare, în aprilie curent au fost instalate contoare de precizie în 13 blocuri din capitală unde se înregistrează diferenţe mari între consumul indicat de contorul comun şi cel raportat de locatari în baza apometrelor individuale. Rezultatele sunt evidente, iar investiția a dat rezultate. La  6 luni de la instalarea apometrelor în blocurile respective, diferența de volum este de 0.9%. Suma investită este una majoră. Tocmai de aceea, administrația furnizorului de apă, caută și alte soluții privind contorizarea fondului locativ.

Subliniem că, în prezent, datorită colaborării eficiente cu un operator de telefonie mobilă, este la stadiu de proiect pilot instalarea unor dispozitive în contoarele existente în apartamentele dintr-un bloc din sectorul Buiucani din Chișinău. Conform estimărilor vorbim de o investiție minima, dar care va asigura același efect ca și contoarele de precizie înaltă instalate în cele circa 20 de blocuri din Chișinău. Până la sfârșitul anului current, funrizorul de apă va decide care varinată este mai optima: fie instalarea comtoarelor noi de precizie înaltă, fie instsalarea unor dispozitive în contoarele deja existente. Chiar și așa repartizarea volumului de apă nefacturat va continua, fiind o reformă utilă privind dezvoltarea furnizorului de apă.

Implimentarea acestei reforme va elimina discrminare dintre consumatori, dar şi  va obliga anumite persoane să achite atât cât au cheltuit.  Mai mult, distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului locativ, este prerogativa gestionarului fondului locativ (ÎMGFL, APLP, CCL, ACC). De aceea, este necesară responsabilizarea tuturor părţilor implicate în procesul de exploatare a contoarelor din apartamente, a contabilizării corecte a consumului curent; comunicarea corectă a indicilor contoarelor din apartamente, neadmiterea scurgerilor de apă la reţelele interioare din bloc.