APROBĂRILE COMPLEMENTARE
Hotărârile ANRE de aprobare a cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform prevederilor Metodologiei tarifare 741/2014

Anul de bază Numărul și data hotărârii
2015 Hotărârea ANRE nr. 41 din 10.02.2017
Hotărârile ANRE de aprobare a consumurilor tehnologice și pierderilor de apă în scopul determinării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform prevederilor Metodologiei tarifare 741/2014 și Hotărârii ANRE 180 din 10.06.2016

Anul Numărul și data hotărârii Note
2019 Hotărârea ANRE
nr. 214
din 05.06.2019
Aprobarea inițială pentru anul 2019 și a valorii actualizate a CTP pentru anul 2018
2018 Hotărârea ANRE
nr. 55
din 13.02.2018
Aprobarea inițială pentru anul 2018
2017 Hotărârea ANRE
nr. 28
din 27.01.2017 
Aprobarea inițială pentru anul 2017
2016 Hotărârea ANRE
nr. 12
din 16.01.2017 
Aprobarea inițială pentru anul 2016
Hotărârile ANRE de aprobare a planurilor de investiții pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform prevederilor Metodologiei tarifare 741/2014

Anul Numărul și data hotărârii
2021Hotărârea ANRE nr. 62 din 16.02.2021
2020 Hotărârea ANRE nr. 33 din 25.02.2020
2019 Hotărârea ANRE nr. 73 din 28.03.2019,
modificată prin Hotărârea nr. 388 din 24.10.2019 
2018 Hotărârea ANRE nr. 25 din 30.01.2018 
2017 Hotărârea ANRE nr. 175 din 03.05.2017 
modificată prin Hotărârea ANRE nr. 471 din 30.11.2017 
2016 Hotărârea ANRE nr. 265 din 22.11.2016 
Hotărârile ANRE de aprobare a realizării investițiilor pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform prevederilor Metodologiei tarifare 741/2014

Anul Numărul și data hotărârii
2019
2018 Hotărârea ANRE nr. 303 din 07.08.2019 
2017 Hotărârea ANRE nr. 333 din 29.11.2018
2016 Hotărârea ANRE nr. 415 din 26.10.2017