Atenție! Unii agenți economici riscă să rămână fără apă, dacă vor continua să deverseze ape uzate cu concentrații majorate de poluanți!

0
242

Administrația furnizorului de apă vine cu un apel către consumatori, dar în special către agenții economici să nu deverseze ape uzate cu concentrații majorate de poluanți în sistemul public de canalizare. Încazcontrar, riscăsă le fie suspendată furnizarea apei potabile, sau recepţionarea apelor uzate, și desigur vor fi amendați.

Astfel, furnizorul de apă, reiterat, solicit tuturor agenților economici suspendarea deversării în sistemul public de canalizare a apelor uzate cu depaşiri sporite ale ingredienţilor poluanţi. Mai mult, pentru a evita suspendarea contractelor, furnizorul de apă îndeamnă toți consumatorii care au activitatea antreprenorială să revadă procesul tehnologic și să nu deverseze substanțe care depășesc concentranțiile maximal admisibile (CMA).  Și aceasta deoarece, urmare a constatării faptului nominalizat, se aplică plata, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Mai mult, art. 22, alin. (19) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, dispune expres: consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare”.

De asemenea, agenții economici ar trebui să construiască stații de pre-epurare pentru a micșora coeficientul de poluare pe care îl aduc mediului și pentru a putea micșora sumele spre achitare, așa cum prevede Hotărârea de Guvern 950 şi Legea 303, adoptate încă 2013.

Administrația furnizorului de apă monitorizează nonstop procesul tehnologic de la Stația de epurare mun. Chișinău,dar periodic, prin sistemul public de canalizare la stație ajung deversări în salvă de ape uzate cu concentrații maxime de poluanți.

În scopul evitării unor situații nedorite, administrația furnizorului de apă va intensifica verificările agenților economici din domeniul vinicol, prelucrării lactatelor, peștelui, cărnii, produselor alcoolice etc.

ACC atenționează, că în cazul în care vor fi depistați agenți economici care deversează ape cu concentraţii majorate de poluanţi, aceştia din urmă, vor fi nevoiți să achite prejudiciul cauzat întreprinderii și mediului, iar în cazuri extreme, se va recurge chiar și la sistarea activității.