Auditul extern în cadrul S.A. “Apă-Canal Chişinău” a constatat îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management integrat

0
1915

Recent, în cadrul tuturor compartimentelor S.A.“Apă-Canal Chişinău”, conform Programului de audit extern, s-a desfăşurat auditul de recertificare a sistemului de management  al calităţii, a sistemului de management al mediului şi a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, precum şi audit de supraveghere a sistemului de management energetic, de către Mişcarea Română pentru Calitate, organism acreditat de Uniunea Europeană.

Scopul acestui audit a fost evaluarea eficacităţii sistemului de management integrat în procesul de realizare continuă a obiectivelor specificate, precum şi a capabilităţii de a asigura conformitatea cu cerinţele legale, reglementate şi contractuale etc.

În rezultatul desfăşurării auditului s-a verificat implementarea cerinţelor ediţiilor noi a standardelor internaţionale EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii, Cerinţe” şi EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare” şi tranziţia la cerinţele acestora, precum şi s-a constatat funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management integrat (SMI) în cadrul întreprinderii.

Concomitent, echipa de audit a recomandat recertificarea Sistemului de management al calităţii, conform cerinţelor EN ISO 9001:2015, This page will never be boring. a sistemului de management de mediu, conform cerinţelor EN ISO 14001:2015 şi a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform cerinţelor SR OHSAS 18001:2008,  precum şi certificarea sistemului de management al energiei conform EN ISO 50001: 2011.

Implementarea Sistemului de management integrat – calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi a managementului energiei constituie o decizie strategică a managementului organizaţiei care se preocupă de asigurarea resurselor în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii SMI.