UE, BERD şi BEI finanţează Proiectul de Reabilitare a Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului

0
2844

Evenimentul de inaugurare a Reconstrucţiei Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Chişinău 

Proiectul privind ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului” a fost lansat de către S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, în scopul îmbunătăţirii performanţei procesului tehnologic, având în vedere că  Staţia de Epurare a Apelor Uzate din Chişinău a fost pusă în funcţiune în anii ’60.

Proiectul este implementat în cadrul  Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău, finanţat prin creditele acordate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), precum şi prin grantul investiţional oferit de Uniunea Europeană prin Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate (FIV), în valoare de 11 mil. EUR.

Evenimentul oficial de inaugurare a lansării implementării Contractului a avut loc astăzi, 30 Ianuarie 2018, pe teritoriul Staţiei de Epurare a Apelor Uzate, la care au participat reprezentaţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Repbulica Moldova, oficiul local al BERD din Moldova, oficiul local al BEI din Moldova, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, Primăria mun. Chişinău, membri ai Parlamentului, Guvernului, precum şi din cadrul altor instituţii de profil.

Dna Veronica Herţa, Director General S.A. Apă-Canal Chişinău a declarat: „Ca urmare a implementării acestui Proiect va fi soluţionată problema nămolului şi a mirosului urât de la Staţia de Epurare, iar apele uzate epurate deversate în emisar vor corespunde cerinţelor legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi Directivei UE nr. 91/272/CEE din 21 mai 1991. Totodată, în rezultatul procesului de fermentare anaerobă a nămolului, va fi obţinut biogazul care va acoperi peste 50 % din consumul necesar de energie al Staţiei de Epurare. În acelaţi timp, datorită instalării centrifugelor pentru deshidratarea nămolului, volumul acestuia, se va reduce cu 1/3”.

E.S Peter Michalko, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a menționat în cadrul evenimentului: „Suntem prezenți aici, astăzi pentru a demonstra că se lucrează din greu într-un mod transparent și echitabil, legalitatea fiind elementul cheie. Succesul acestei investiții va depinde de toate părțile implicate în proces. Contăm și pe implicarea societății civile, căci această investiție este vitală nu doar pentru municpiul Chișinău. Deoarece aceasta va îmbunătății condițiile ecologice din preajma râului Bâc, reducând poluarea. Ziua de astăzi reprezintă doar un prim pas”.

Totodată, amintim că în anul 2017 s-au înregistrat primele rezultate şi anume achiziţionarea a 51 unități de transport şi mecanisme specializate pentru dotarea echipelor de intervenție. De asemenea au fost demarate mai multe contracte din cadrul Programului precum: reabilitarea a 140 km rețele de alimentare cu apă, 7 km rețele de canalizare, instalarea sistemului de monitorizare SCADA, înlocuirea echipamentului la staţiile de pompare.

Proiectul urmează a fi realizat în termen de 900 de zile de către implementator.