Calitatea apei monitorizată de Laboratorul apă potabilă (LAP) şi Laboratorul staţia Nistru (LSN)

0
79

Până la robinetul consumatorilor, apa potabilă furnizată de S.A.,,Apă-Canal Chişinău” parcurge un drum foarte lung pornind de la stadiul de apă brută din fluviul Nistru pînă la cel de apă numai bună de băut. Procesul de tratare a apei este unul foarte complicat, deaceea activitatea de bază a laboratoarelor este monitorizarea continuă pe parcursul a 24 de ore al caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice a surselor de apă, a apei ce se prelucrează la toate treptele procesului tehnologic şi în reţelele de distribuţie, menţinând astfel posibilitatea de a asigura în orice moment un control riguros şi sigur al calităţii apei brute, apei tratate şi apei distribuite consumatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Personalul laboratoarelor verifică zilnic calitatea apei, prelevînd probe de apă din rezervoare de apă potabilă, reţeaua de distribuţie, sonde arteziene şi fântâini cu izvor local aflate în gestiunea întreprinderii. Punctele de control sunt clar definite şi sunt stabilite de comun acord cu Centrul de Sănătate Publică a mun. Chişinău.

Calitatea apei potabile este verificată în conformitate cu standardele internaţionale de metodă, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislaţiei naţionale în vigoare, care este în conformitate cu Legea nr.182 din 19.12.2019 Privind calitatea apei potabile precum şi cu normele sanitare în vigoare.

Totodată, Laboratorul Apă Potabilă efectueaza analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi, astfel analizînd atît parametri acreditaţi cît şi cei neacreditaţi.

Laboratorul Apă Potabilă oferă lunar informaţii privind calitatea apei, care pot fi accesibile şi consumatorilor noştri pe site-ul www.acc.md.