Calitatea apei potabile în mun. Chișinău

0
272

Apa potabilă este apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, pregătirea hranei sau alte scopuri casnice, indiferent de origine sau mod de furnizare. E considerată potabilă și apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.

S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” depune eforturi sporite pentru a furniza consumatorilor apă potabilă de calitate, care, înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău, este testată zilnic  la circa 30 de parametri fizico-chimici şi bacteriologici.

Calitatea apei este monitorizată zilnic prin intermediul a două laboratoare şi anume, Laboratorul Staţiei Nistru (LSN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP), ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/ICE 17025:2018.

Astfel, pe parcursul lunii noiembrie curent, în perioada01.11. – 30.11.2020, angajaţii Laboratorului apă potabilă şi Laboratorului Staţiei Nistru au prelevat 14651 de probe de apă, fiind efectuate 28829 de încercări fizico-chimice și 2598 de încercări bacteriologice. Menţionăm, că  probele au fost prelevate din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.

Criteriile de bază, care fac obiectul analizei apei sunt următoarele:                                  

Mirosul și gustul – sunt date de schimbare a caracteristicilor, precum și existența unor substanțe, săruri minerale și gaze dizolvate;
Culoarea – dată de substanțele minerale sau organice, care se dizolvă în natură;
Turbiditatea – gradul de transparență a apei;
pH – indicele care definește aciditatea apei;
Conductivitatea – totalitatea sărurilor dizolvate în apă;
Clor rezidual liber – cantitatea de clor din apă după dezinfecţie pentru protecţia sanitară a acesteia;
Amoniul, nitriţii şi nitraţii – modificări în timp ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi;
Fierul – component natural al apei, aflat sub forma de compuşi (de obicei bicarbonat feros);
Oxidabilitatea – totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă;
Duritatea totală – caracteristicile care conferă apei compuşi de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie.
      

Reamintim, că rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”- www.acc.md.