Câteva reguli simple pentru a depista dacă există pierderi de apă pe reţeaua interioară?

0
414

În cazul în care dețineți un apometru, închideți toate robinetele. Dacă acesta continuă să înregistreze un consum de apă înseamnă că pe reţeaua interioară a imobilului există o pierdere. De asemenea, puteţi nota indexul dumneavoastră seara, înainte de culcare şi să faceţi acelaşi lucru dimineaţa. Dacă indexul de dimineaţă este mai mare decât cel notat seara, înseamnă că există o pierdere. Procedaţi astfel regulat.

Cum se procedează în cazul defecţiunilor, respectiv a pierderilor pe reţeaua interioară a imobilului?

Conform legislației în vigoare consumatorii sunt obligați să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, la instalaţiile interioare pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă sau a crea, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, un pericol pentru sănătatea publică; obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare, instalații de preepurare, bazine etanse vidanjabile, etc., care sunt în proprietatea utilizatorului; lucrările de reparaţii vor fi executate în termen proximi după producerea defecţiunilor.

În acest sens, consumatorii sunt direct responsabili de remedierea deficienţelor existente cu o companie autorizată în astfel de lucrări.