Cele mai multe avarii în zilele de odihnă s-au produs în sectorul Rîșcani al capitalei

0
236

Pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică, 2-3 noiembrie  2019, angajaţii S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” au remediat 58 de avarieri la reţelele de apeduct, cu diametrele cuprinse între 50-300 mm. Totodată, conform celor 65 de fişe de lucru deschise, au fost realizate lucrări de înlăturare a blocajelor la reţelele de canalizare.

Pentru ziua de 4 noiembrie curent, Departamentul  dispecerat a deschis 61 de fişe de lucru pentru executarea  lucrărilor de lichidare a avarierilor la reţelele de apă, produse pe mai multe străzi din capitală. De menționat că, 49 de adrese sunt luate în lucru și vor fi reparate până la sfârșitul zilei. În scopul executării lucrărilor de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md).

De rând cu remedierea reţelelor de apă, pe parcursul zilei de azi, este  prevăzută executarea unui şir de lucrări la reţelele de canalizare, la care sunt înregistrate 105  situaţii de avariere.

Echipele de intervenţie depun eforturi sporite pentru ca toate avarierile sau deranjamentele apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimali.

Conform informaţiei de ultimă oră, anunţăm, că nivelul apei în râul Nistru este de 9,0 m, nivel ce permite funcţionarea Prizei de apă Nistru, de la care se alimentează Chişinăul.