Circa 2000 de avarii la apeduct au avut loc în luna noiembrie! Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii noiembrie 2017

0
1220

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii noiembrie.

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 1041 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi  1013 la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 1955 de situaţii de avariere la reţelele de apeduct dintre care 1654 scurgeri, 1803 – la reţelele de canalizare, dintre care 681 blocaje.

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. Astfel, în 105 cazuri au fost executate lucrări de înlocuire a apeductului cu lungimea de până la 5 m şi în 17 cazuri – cu lungimea de peste 5 m cu diametrul de la 25 mm până la 800 mm, de asemenea a fost înlocuit un apeduct stradal.

Muncitorii întreprinderii au  mai efectuat lucrări de reparaţie la 200 vane și au montat 223 de de capace la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, , în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiecare apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.