Circa 84 de km de rețele de apeduct au fost reabilitate, conform proiectului BERD și BEI!

0
265