Comitetul subbazinal a râului Bâc susţine iniţiativa furnizorului de apă din capitală cu privire la aplicarea noii metodologii de calcul în ceea ce priveşte apele uzate deversate de agenţii economici. Specialiştii vor veni şi cu soluţii pentru agenţii economici

0
1419

Instituţiile de resort din domeniu,  susţin iniţiativa administraţiei S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) cu privire la aplicarea tarifului diferenţiat pentru agenţii economici pentru apele uzate deversate. Mai mult, întru prevenirea poluării apei din râul Bâc, va fi întocmit o scrisoare ce va include recomandări privind aplicarea legislaţiei din domeniiu, dar şi soluţii pentru agenţii economici în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor care vor permite scăderea gradului de poluare, sau chiar excluderea acestuia. Ca urmare, a acestei scrisori agenţii economici vor putea alege metoda cea mai eficientă  pe care o vor aplica în funcţie de eficienţă-cost. Altfel spus, fiecare agent economic în funcţie de domeniul în care activează va decide: fie construieşte staţie de preepurare, fie aplică noi tehnologii de tratare a apei uzate, fie achită tarif în funcţie de gradul de poluare. Decizia vine ca urmare a şedinţei Comitetului subbazinal a râului Bâc, care a avut loc marţi, 11 iulie curent şi în cadrul căreia a fost discutată  dar şi iniţiativa administraţii S.A. „Apă-Canal Chişinău” cu privire la aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 950 din 2013 privind reducerea impactului apelor uzate, provenite de la agenţii economici din municipiul Chişinău, asupra Staţiei de epurare a apelor uzate şi a poluării apei în râul Bâc. De asemenea au fost prezentate toate măsurile întreprinse de specialiştii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) în vederea îmbunătăţirii procesului de epurare a apelor uzate la Staţia de Epurare din Chişinău.

Precizăm că, aceste decizii sunt necesare ţinând cont că albia râului Bâc este constituită 80%  din apele uzate deversate de la Staţia de Epurare din Chişinău. Iar studiile demonstrează că aplele deversate de agenţii economici au un grad de poluare care depăşeşte cu mult concentraţia maxim admisibilă. Drept dovadă a acestui fapt este că din toamna anului 2016 şi până în mai 2017, Staţia de epurare a activat în regim forţat. Deoarece, concentraţia s-a triplat, iar debitul a scăzut de două ori. De aceea, până la finele lunii august vor fi organizate mai multe şedinte atât cu agenţii economici, dar şi cu instituşiile de resort din domeniu pentru a veni cu soluţii menite să prevină poluarea mediului şi să fie aplicat un tarif coraect pentru toţi.

În cadrul şedinţei de astăzi, s-a aprobat şi  Regulamentului privind modul de constituire şi funcţionare a Comitetului subbazinal a râului Bâc, au fost numiţi membrii pentru următorii 6 ani. Prin urmare, comitetul se constituie cu o componenţă de 17 persoane, după cum urmează: reprezentanţi ai consiliilor raionale Călăraşi, Străşeni, Ialoveni şi Anenii Noi, reprezentant al primăriei de Chişinău,  al Agenţiei „Apele Moldovei”, al Institutului de Geografie şi Ecologie,  al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, al Centrelor de Sănătate publică Raionale şi municipale şi desigur un reprezentant al ACC, dar şi a altor furnizori de apă şi desigur agenţi economici. În premieră, din comitetul vizat va face parte şi Arcadie Rusnac, şef Departamentul calităţii.