COMUNICAT INFORMATIV (DEZMINȚIRE)

0
1309

În vederea informării corecte şi obiective a opiniei publice S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” dezminte informaţia publicată și lipsită de adevăr de unele surse media, precum că în perioada de activitate a Valeriu Meșca, director general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” au fost semnate contracte cu companiile SRL ,,Gala Impex” și SRL ,,Galapac”. În acest sens, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” susține că nu au fost semnate nici un contract cu companiile vizate, și respectiv nu au fost transferate mijloace bănești pe conturile acestora.

De asemenea, comunicăm că, contractele de achiziții de bunuri sau servicii, precum și contractele de achiziții de lucrări, în cadrul S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” se fac cu respectarea procedurilor de achiziții, stabilite de organul de reglementare, pentru titularii de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv atribuirea contractelor de achiziții se face după desemnarea câștigătorului, fără a se ține cont de apartenența, sau fondatorii companiilor participante la procesul de licitație.

Cât privește informația cu referire la Constantin Becciev, susținem că la moment nu există vreun litigiu între Constantin Becciev și S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, iar chestiunile legate de numirea organelor executive ale societății țin de competența adunării generale a acționarilor.

Cu referire la relațiile de colegialitate dintre Valeriu Meșca și Vladimir Plahotniuc, menționăm că, Valeriu Meșca a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea Mecanică, specialitatea Tehnologia constructoare de mașini și nu a fost coleg cu persoana vizată, mai mult nu corespunde nici perioada anilor de studenție, context în care informațiile transmise în sursele mass media sunt lipsite de adevăr și au ca scop destabilizarea activității întreprinderii, precum și denigrarea imaginii lui Valeriu Meșca, director general al întreprinderii, care este apolitic, nu a făcut și nu face parte din nici o formațiune sau partid politic.