Comunicat privind iniţierea a 2 licitaţii publice pentru eliminarea mirosurilor pestilenţiale

0
623

       S.A. „Apă-Canal Chişinău” informează despre iniţierea a 2 licitaţii publice, scopul cărora este lichidarea mirosurilor insalubre de la Staţia de epurare din mun. Chişinău.

       Astfel,obiectul achiziției primei licitaţii este:  Proiectarea, achiziția, montarea, testarea şi punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice de procesare şi igienizare a nămolurilor deshidratate în centrifugi, care să funcționeze pe principiul de uscare/descompunere/piroliză/carbonizare/ardere şi/sau alte procese tehnologice, care pot fi implementate în vederea soluționării problemei de valorificare a nămolurilor şi excluderii mirosurilor insalubre emanate de la acesta.

       Instalațiile propuse de către ofertanţi trebuie să proceseze nămol, în volum de 120 – 140 m3/zi (40-48 t substanță uscată), cu umiditatea de 75%, conținutul de substanță organică de 70-75 %, care a fost deshidratat în centrifugile existente la stația de epurare. Acest proces tehnologic este valabil până la data de 01.05.2021, iar începând cu data de 01.05.2021 se preconizează să fie finalizată prima fază de reabilitare a Stației de epurare, unde se vor pune în funcțiune instalații noi de fermentare anaerobă a nămolului (metantancuri) şi instalații noi pentru deshidratarea mecanică (centrifugi) a nămolului fermentat anaerob. Conform prevederilor proiectului de reabilitare a fazei nr. I, volumul nămolului fermentat se va reduce în cantitate şi va constitui în jur de 100-120 m3/zi, cu umiditatea de 70-75% şi conținutul de substanță organică de 45-50%. Utilajul menționat trebuie să fie selectat în așa mod încât să execute cerințele procesului existent, precum şi a celui care va fi după reabilitarea Staţiei de epurare, pentru o perioadă de termen lung, care va fi indicată de către ofertant, în propunerile prezentate, elaborate în baza Invitației de participare.

        Cât priveşte obiectul celei de-a doua licitaţii, acesta este: Achiziționarea reactivilor şi odoranților pentru neutralizarea gazelor acumulate de la depozitele Staţiei de epurare (SE) a mun. Chişinău, reactivi pentru stabilizarea nămolului deshidratat la centrifugi, precum şi reactivi pentru înlăturarea mirosurilor emanate de la sacii din pânză de geotextil „Geotube” amplasați/depozitați pe platformele de nămol a SE şi de la instalațiile deschise de pe teritoriul SE (deznisipatoare, decantoare primare, bazinele de aerare cu nămol activ, decantoare secundare).

     Mai multe detalii despre aceste licitaţii le puteţi afla, accesând rubrica „Achiziţii” de pe site-ul furnizorului de apă https://acc.md

Informaţii suplimentare:

Persoane de contact:

– Referitor la obiectul contractului: tel. 069062900.

– Referitor la procedura de atribuire a contractului: tel. (022) 256-797,

e-mail: achizitii@acc.md.