Condiţii decente de muncă pentru angajaţi, servicii de calitate pentru clienţi

0
628

După cum se ştie, mediul de lucru este strâns legat de performanțe, iar pentru a asigura condițiile optime de lucru trebuie să se ţină cont de  confortul angajaţilor. Condițiile de lucru joacă un rol important pentru rezultatele angajaților, pentru sanatatea lor, precum și pentru satisfacția acestora.

Anul acesta,  condiţiile de muncă s-au schimbat radical pentru mai mulți  angajaţi  ai S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”. Aceasta după ce, în se­diile în care activează salariaţii s-au făcut lucrări de reparaţie capitală. Astfel, la Departamentul rețele de canalizare, Sectorul rețele de apeduct sect. Botanica și Departamentul mentenanță au fost renovate vestiarele, sălile de duș, birourile, dar și grupurile sanitare. S-au tencuit pereţii încăperilor în care aceştia îşi au locurile de muncă, precum şi coridoarele clădi­rii, au fost renovate podelele. Toate lucrările executate în ansamblu, au creat  senzaţia, că angajaţii au trecut cu serviciul într-un sediu nou. Asemenea lucrări capitale nu s-au mai efectuat din momentul dării în folosință a acestor clădiri. În ultimi ani, prac­tic, devenise imposibil să lucrezi în aceste încăperi, în care tencuiala de pe pereţi sta să cadă peste capetele oamenilor, iar  podelele de lemn putrezite, prezentau un iminent pericol pentru viaţa şi securitatea salariaţilor.  

Lăudabil faptul, că toate lucrările de reparație au fost efectuate de către angajații Sectorului reparații și construcții al întreprinderii, fapt ce a contribuit la economisirea unor surse financiare considerabile. În curând, lucrări similar de reparație vor fi demarate și la alte sectoare din gestiunea ACC.  

Condiţiile de muncă, precum şi cele de remunerare a muncii angajaţilor ACC se îmbunătățesc an de an, iar în anul 2019, în special, deoarece a fost reânnoit Contractul colectiv de muncă, încheiat între administraţia şi Comitetul sin­dical al întreprinderii.

De asemenea, în Contractul colectiv de muncă sunt stabilite clauze clare de salariza­re a angajaţilor, care sunt concentrate pe calitatea, cantitatea şi complexitatea mun­cii executate de fiecare angajat, pe condiţiile de lucru și profesionalismul salariatului. Mai mult, toți angajații sunt echipați cu uniforme de lucru corespunzătoare sezonului, iar pe timp de vară, aceștia sunt asiguraţi cu apă potabilă.