Condiţii decente de muncă pentru angajaţii de la Sectoarele rețele de apeduct și Departamentul rețele de canalizare!

0
328

După cum se ştie, mediul de lucru este foarte important pentru angajați. Mai mult, condițiile de lucru joacă un rol important pentru rezultatele angajaților, pentru sanatatea lor, precum și pentru satisfacția acestora. Prin urmare, admnistrația furnizorului de apă în permanență desfășoară lucrări de reparații și amenjare a spațiilor și birourilor unde activează angajații. Anul acesta,  condiţiile de muncă s-au schimbat radical pentru mai mulți angajaţi ai S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”. Și așa cum lăcătușii de la Sectoarele pentru exploatarea rețelelor de apă și de canalizare își fac datoria 24 de ore, fie e ploaie, soare sau ger, este mai mult decât necesar crearea condițiile optime de lucru, și nu în ultimul rând  confortul lor.

Astfel, la Departamentul rețele de canalizare, Sectorul rețele de apeduct sect. Buiucani au fost renovate vestiarele, sălile de duș, birourile, dar și grupurile sanitare. S-au tencuit pereţii încăperilor în care aceştia îşi au locurile de muncă. Toate lucrările executate în ansamblu, au creat senzaţia, că angajaţii au trecut cu serviciul într-un sediu nou. Asemenea lucrări capitale nu s-au mai efectuat din momentul dării în folosință a acestor clădiri.

Urmează să fie finalizate lucrările de tencuială a coridoarelor clădirilor. Evident că vor fi renovate și podelele. Se lucrează intensiv și la sistemul de ventilare.

Amintim că, chiar la începutul anului, graţie echipei manageriale a întreprinderii, încăperile Laboratorului ape uzate au fost supuse unei reparații capitale. Astfel, în rezultatul efectuării lucrărilor de renovare a încăperilor, s-au îmbunătățit considerabil facilitățile și condițiile de mediu,  adecvate pentru activitățile de laborator, a fost posibilă separarea eficientă a zonelor cu activități de laborator. Mai mult ca atât, laboratorul a fost utilat totalmente cu mobilier nou de laborator și echipamente de măsurare și monitorizare. A fost renovat capital sistemul de ventilare, care asigură calitatea aerului din încăperile laboratorului, iar datorită îndeplinirii în ansamblu a lucrărilor menționate, au fost îmbunătățite condițiile de muncă ale personalului.  

Toate lucrările de reparație au fost efectuate de către angajații Sectorului reparații și construcții al întreprinderii, fapt ce a contribuit la economisirea unor surse financiare considerabile. În curând, lucrări similare de reparație vor fi demarcate și la alte sectoare din gestiunea ACC.