Condiții decente de muncă pentru angajații Departamentului mentenanță

0
341

Afirmaţiile de mai sus nu sunt doar simple sloganuri utilizate, ci una una din prioritățile administrației S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”. Prin urmare, se investește permanent pentru reparația și dotarea locurilor de muncă ale angajaţilor cu cele necesare, creându-se astfel condiții optime de lucru, dar și confortul lucrătorilor. Mai mult, noile condiții de lucru sunt benefice atât pentru pentru sănătatea, cât și pentru sporirea eficacității muncii.

Recent, a fost dat în exploatare un nou vestiar pentru cei circa 300 de angajați ai Departamentului mentenanță. Aceasta după ce, în se­diul în care activează salariaţii s-au făcut lucrări de reparaţie capitală. Astfel, au fost renovate vestiarele, sălile de duș, dar și grupurile sanitare. Executarea în ansamblu a lucrărilor, s-a efectuat la nivelul unui sediu nou construit. Asemenea lucrări capitale nu s-au mai efectuat din momentul dării în folosință a acestor edificii. În ultimii ani, angajații trebuiau să se înghesuiască într-un singur vestiar, fapt ce le crea incomodidăți și tergiversarea timpului de pregătire pentru serviciu.

Menționăm, că toate lucrările de reparație au fost efectuate de către angajații Sectorului reparații și construcții al întreprinderii, fapt ce a contribuit la economisirea unor surse financiare considerabile. Lucrări similare de reparație se efectuează și  la alte sectoare ale ACC.  În curând, și la Departamentul rețele de canalizare vor fi date în exploatare sălile de duș, dar și grupurile sanitare renovate.

Condiţiile de muncă, precum şi cele de remunerare a muncii angajaţilor ACC se îmbunătățesc an de an, iar în anul 2019, în special, dat fiind faptul, că a fost schimbată abordarea în negocieria Contractului colectiv de muncă, încheiat între administraţie şi Comitetul sin­dical al întreprinderii.           

De asemenea, sunt stabilite clauze clare de salariza­re a angajaţilor, care sunt concentrate pe calitatea, cantitatea şi complexitatea mun­cii executate de fiecare angajat, pe condiţiile de lucru și profesionalismul salariatului. Mai mult, toți angajații sunt echipați cu uniforme de lucru corespunzătoare sezonului, în conformitate cu toate reglementările legale.