Conectare ilegală pe str. Doina 129, consumatorul a fost deconectat de la serviciul de apă şi canalizare!

0
2105

S.A.„Apă-Canal Chişinău” (ACC) depistează continuu cazuri de conectare ilegală la sistemul municipal de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel, pe parcursul primului semestru 2017 au fost înregistrate 749 cazuri examinate în cadrul Comisiei pentru examinarea încălcărilor în evidenţa serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate din cadrul întreprinderii, dintre care 398 prezintă conectări neautorizate la reţelele publice,  majoritatea fiind la reţelele de canalizare. Un caz similar de conectare ilegală la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a fost documentat luni, 21 august de către specialiştii S.A. “Apă-Canal Chişinău” pe str. Doina, 129. Este vorba despre o gospodărie privată, proprietarii căreia au înregistrat consum fraudulos de apă pe parcursul unui an, în valoare totală de circa 6000 lei. Altfel spus, iniţial propietarii au solicitat specialiştilor furnizorului de apă să îi deconecteze de la serviciul de apă şi canalizare, pentru că nu au nevoie de aceste servicii. Ulterior, atât prin violarea integrităţii sigiliului aplicat la ventil, în poziţie închisă, cât şi printr-o conectare suplimentară cu diamentru mai mare decât cel existent şi înregistrat în contract, proprietarii s-au conectat ilegal la reţeua publică de alimentare cu apă. În baza unui control de rutină specialiştii noştri au depistat această conectare ilegală. Conform actului de depistare a consumului fraudulos, Comisia  de profil a întreprinderii, a stabilit calculul respectiv al volumului de apă. Luni, 21 august curent, o echipă de specialişti din cadrul întreprinderii au mers repetat la faţa locului şi a deconectat consumatorul respectiv de la serviciul de apă şi canalizare. Furtul de apă prezintă pericol pentru întreg procesul de alimentare cu apă a consumatorilor.

Prin urmare, proprietarul casei respective, acum va fi obligat să achite 6000 de lei pentru consum fraudulos de apă, dar şi o amendă de circa 2000 de lei. Pentru a beneficia în continuare de apă şi canalizare va trebui să achite cheltuielile de debranşare/ branşare la reţeaua publică de apă şi canalizare, să întocmească un proiect şi să depună o cerere de reconectare la sediul furnizorului de apă.

În majoritatea cazurilor, procedurile de conectare ilegală sunt executate cu nerespectarea condiţiilor tehnice elementare. Deseori, e depistată lipsa armăturii de închidere/deschidere. Sunt neglijate normele tehnice de instalare a conductelor şi branşamentelor care pot provoca îngheţarea conductei în perioada rece a anului. E cert că nu se respectă nici procedura de dezinfectare şi spălare a reţelelor, nu sunt prelevate probe pentru corespunderea cu normativele de calitate a apei potabile etc. În aceste cazuri sunt posibile situaţii de avariere la reţeaua de apeduct, precum şi înregistrarea unui nivel scăzut de presiune în reţea.

În caz de avarieri pe segmentul de apeduct, unde s-a purces la conectarea neautorizată, pentru executarea lucrărilor de remediere a avarierii pot fi deconectate de la serviciul de aprovizionare cu apă şi de canalizare nu doar câteva blocuri locative, ci străzi întregi, spre disconfortul a sute sau mii de consumatori. Deseori se atestă un nivel scăzut de presiune în reţea.

Aceleaşi racordări neautorizate la reţelele de canalizare pot duce la deversări necontrolate a volumului de ape uzate, ceea ce presupune o suprasolicitare în funcţionarea reţelelor şi staţiilor de pompare a apelor uzate.

Întru anticiparea acestor acţiuni ilegale, rugăm consumatorii să anunţe reprezentanţii ACC despre conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă sau de canalizare, la telefonul de încredere: 022-256-980 sau să ne scrie pe adresa de e-mail: acc@acc.md.