Consilierii municipali au vizitat Stația de Epurare, Chișinău

0
242

După ce recent au vizitat Stația de Captare Apă, Vadul lui Vodă,  miercuri, 5 august, consilierii municipali au fost în inspecție la Stația de Epurare, Chișinău, un alt obiectiv strategic al furnizorului de apă. În cadrul vizitei Anatolii Lichii, director general interimar al furnizorului de apă a prezentat mersul lucrărilor şi obiectele în proces de reabilitare a Stației de epurare, Chișinău, conform proiectului finanțat din creditul prezentat de către BERD și BEI. De asemenea,  aleșii locali au fost familiarizati și despre demararea lucrărilor de proiectare a instalațiilor de piroliză pentru prelucrarea definitivă a nămolurilor formate la SE.

Consilierii municipiului Chişinău au avut un interes sporit faţă de demararea lucrărilor de proiectare a instalațiilor de piroliză, pentru prelucrarea definitivă a nămolurilor deshidratate rezultate din Stația de epurare a mun. Chişinău, în scopul utilizării/valorificării şi înlăturării mirosului emanat de la acestea. În cadrul vizitei de lcuru s-a discutat și despre locul amplasării instalațiilor de piroliză şi combinarea acestor instalații cu instalațiile executate în conformitate cu prevederile proiectului ,,Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului”.

De menționat că, contractul nr. 8282-IFT-44027/272 din 27.07.2017, prevede procesul tehnologic de prelucrare a nămolului prin fermentarea anairobă în reactoare la temperatura de 38 0 C, cu producerea biogazului şi deshidratarea mecanică în centrifugi. Urmare a procesului de fermentare şi deshidratare se va obține 45 t de nămol deshidratat cu concentrația de substanță organică de 49,3%, care în continuare va provoca mirosuri neplăcute, poate nu ca în anii anteriori, dar totuși, până când nu vor fi proiectate şi implementate instalațiile de prelucrare definitivă a nămolului, unde partea organică va fi distrusă/descompusă problema  mirosurilor nu va fi rezolvată şi nu se vor îndeplini așteptările populației privind dispariția mirosurilor, dar nici nu se va soluționa problema utilizării şi valorificării definitive a nămolurilor formate în procesele tehnologice la SE. Respectiv, consilierii au convenit că, este oportună montarea instalațiilor de piroliză în scopul distrucției/descompunerii părții organice şi a substanțelor toxice, pentru a realiza prelucrarea definitivă a nămolului, igienizarea şi valorificarea acestuia, înlăturarea mirosurilor şi asigurarea unui mediu favorabil de trai pentru locuitorii din preajma Stație de epurarea şi localitățile mun. Chişinău.