Consilierul municipal din partea partidului liberal, Veronica Herța în vizită la S.A. ,, Apă-Canal Chișinău”

0
357

Administrația furnizorului de apă s-a întrunit într-o ședință comună de lucru cu Veronica Herța, conisilier municipal al partidului liberal. Tema ședinței a fost ,,Studiul de fezabilitate privind lucrarile de prelucrare a nămolului prin piruloza orizontală”, dar și mersul lucrărilor privind reabilitarea Stației de Epurare, Chișinău, conform proiectului BERD și BEI. Specialiștii au discutat pe larg despre proiectarea şi construcția instalațiilor pentru prelucrarea definitivă a nămolurilor deshidratate rezultate din Stația de epurare a mun. Chişinău, în scopul utilizării/valorificării şi înlăturării mirosului emanat de la acestea.

Acest proces s-a demarat în scopul selectării celui mai eficient proces tehnologic de prelucrare şi utilizare a deshidratat în centrifugi, precum şi a nămolului care va fifermentat, stabilizat şi deshidratat după modernizarea SE. Procesele tehnologice implementate şi instalațiile care care fi proiectate şi construite vor asigureînlăturarea emanării gazelor de seră, stoparea procesului de răspândire a micoflorei patogene, cu curențiide aer, în jurul stației şi excluderea poluării solului şi a apelor freatice. Instalațiile care vor funcționa trebuiesă excludă procesul de răspândire a mirosurilor insuportabile de la procesul de prelucrare şi gestionarea nămolurilor formate în procesul tehnologic de epurare a apelor uzate la Staţia de epurare a mun.Chişinău (SE).

,,ReabilitareaStației de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului”, linia deprelucrare a nămolului prevede fermentarea nămolului la temperatura de 38 0C şideshidratarea mecanică în centrifugi. Urmare a procesului de fermentare şideshidratare se va obține 45 t de nămol deshidratat cu concentrația de substanțăorganică de 49,3%, care în continuare va provoca mirosuri neplăcute, poate nu ca în anii anteriori, dar totuşi, până când nu vor fi proiectate şi implementate instalațiile de prelucrare definitivă a nămolului,unde partea organică va fi distrusă/descompusă. Astfel, în conformitate cu prevederileproiectului de reconstrucție menționat, la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Stațieide epurare(31.08.2021), conform prevederilor Contractului nr. 8282-IFT-44027/272din 27.07.2017, nu se va soluționa şi asigura așteptările populației privind disparițiamirosurilor, dar nici nu se va soluționa problema utilizării şi valorificării definitive anămolurilor formate în procesele tehnologice ale SE. Respectiv, este oportunămontarea instalațiilor de prelucrare a nămolurilor, unde va avea loc distrucția părții organice şi substanțelor toxice, pentru a realiza prelucrarea definitivă a nămolului,igienizarea şi valorificarea acestuia, înlăturarea mirosurilor emanate de la nămoluri şiasigurarea unui mediu favorabil de trai pentru locuitorii din preajma Stație de epurarea mun. Chişinău.

Amintim că, SE existentă a fost construită în anii 60 ai secolului trecut, în mai multe etape. În prezent suntutilizate doar aproximativ 50 % din instalaţii. Procesul de tratare a apelor uzate implementatla SE din Chişinău constă în epurarea mecanică şi biologică cu nămol activ, cu încărcare medie carepresupune parcurgerea următoarelor trepte/instalaţii:Treapta mecanică ce include: Camere de recepţie; Grătare fine; Pompare intermediară; Îndepărtarea nisipului (deznisipoatoare); Decantare primară (decantoare);Treapta biologică ce include: Tratare biologică cu nămol activat cu încărcare medie (bazine deaerare cu nămol activ); Limpezire secundară (decantoare secundare);