Construirea celui de al doilea racord de alimentare cu energie electrică la stația de pompare a apelor uzate „Vatra” din str. Plopilor, 49, or. Vatra.

0
62

Termen limită de depunere a ofertelor 22.04.2021 ora 10:00