Consumatorii pot încheia contracte directe cu furnizorul de apă!

0
2099

Furnizorul de apă optează pentru încheierea contractelor directe cu consumatorii. Astfel, toții doritorii pot solicita încheierea cotractelor directe. Mai mult, pe parcursul anului 2020, au fost depuse 3880 cereri privind încheierea contractelor directe de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, depuse de către potențialii consumatori. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost încheiate Contracte directe de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu 2358 proprietarii de apartamente din 55 blocuri locative. Menționăm, că toate cererile depuse vor fie examinate de către operator, ulterior, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ cerințele legale, vor fi încheiate contracte directe cu fiecare solicitant.


În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019, precum şi a Hotărârii ANRE nr. 359/2019 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, a fost elaborat un Proiect de Contract de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare .


În acest context, recomandăm fiecărui proprietar de apartament în parte, cât și administratorilor blocurilor locative să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directe de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu prezentarea acestora la sediul operatorului, din str. Albișoara, 38, graficul de lucru: luni-joi 08:00-17:00, vineri 08:00-15:45, după cum urmează:

Cerere formular, cu anexarea:
– copia actului de identitate;
– copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
– informația precontractuală la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.


Astfel, Vă informăm, că conform prevederilor art. 29 din Legea vizată, în blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare sunt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate și a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului. În cazul în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente și a tarifelor aprobate.

Tel. de contact 0 22 256 – 990.