Contoare

 • Case de locuit individuale
 1.  Contoarele de apă se instalează în căminul de branșare, amplasat  în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branșare este parte componentă a instalației interne de apă și aparține consumatorului. (art. 4, Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).
 2. Achiziționare, instalarea, exploatarea, intreeținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la branșarea caselor individuale de locuit se efectuază de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 26, pct. 4,  Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).
 3. Condiţii de instalare a contorului

Condițiile de instalare sunt elaborate în baza SM EN ISO 4064-1:2015 și a recomandărilor producătorilor de contoare;

 • Contorul se montează, orizontal [H] cu cadranul în sus;
 • Direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;
 • Contorul trebuie să fie protejat contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor;
 • Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;
 • Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;
 • Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 16bar;
 • capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;
 • Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperile ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5 °C, cu iluminarea artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;
 • Contorul trebuie să fie ușor accesibil pentru citire, întreținere, reparații, înlocuire și pentru eventuala demontare;
 • Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;
 • În urma verificării metrologice periodice contorul trebuie să fie însoțit de buletin de verificare metrologică.

Schema instalării contorului de apă:

 • Blocuri locative
 •  La blocuri locative contorul comun se instalează în subsolul  blocului (art. 4, Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare). Contorul comun trebuie să asigure debitul de apă normativ atât pentru debitul minim menajer, cât și debitul maximal de apă pentru stingerea incendiilor. (pct. 8.14 NCM E. 03.02-14).
 • Tipul de contor care urmează a fi instalat, cu indicarea  parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora, se selectează de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) (art. 26, pct. 5,  Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).
 • Achiziționare, instalarea, exploatarea, intreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor comune a blocurilor locative se efectuază de către operator din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 26, pct. 4,  Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).

 • Agenți economici
 • Tipul de contor care urmează a fi instalat, cu indicarea  parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora, se selectează de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) Pentru agenții economici este obligator instalarea contoarelor de apă cu transmiterea indicațiilor contorului la distanță. (art. 26, pct. 5,  Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Dispoziția nr. 155 din 14.08.2018 S.A. „Apă-Canal Chișinău”).
 • Achiziționare, instalarea, exploatarea, intreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor  se efectuază conform contractului încheiat între consumator și operator, din contul mijloacelor financiare ale agentului economic. (art. 26, pct. 4,  Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).
 • Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape  uzate evacuate în sistemul ublic de canalizare și recepționate de către operator se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de evidență a apelor uzate, iar în lipsa lui volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică (pct 68 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2015 din 16.12.2015)).
 • Nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidența volumelor de ape uzate (pct 70 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2015 din 16.12.2015)).