CONTRACTARE

Pentru a încheia contractul privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  consumatorul/solicitantul urmează să depună o cerere-model şi să prezinte următoarele documente (copii):

pentru  persoanele juridice, care solicită  racordarea la reţelele

publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru perioada

de construcţie a obiectivului

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (este valabil de 3 luni)

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.)

–  certificat de urbanism, plan de încadrare în teritoriu;

–  autorizaţie de construire/autorizaţie de desfiinţare, dacă aceasta există;

– Proiectul rețelelor de apă și de canalizare/ridicarea topografică;

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru  persoanele fizice (consumatori  noncasnici), care solicită  racordarea la reţelele  publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru

                             perioada de construcţie a obiectivului

–  buletin de identitate   al persoanei fizice;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–  certificat de urbanism, plan de încadrare în teritoriu;

–  autorizaţie de construire / autorizaţie de desfiinţare;

–Proiectul rețelelor de apă și de canalizare/ridicarea topografică;

  Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru  persoanele juridice, care solicită  racordarea la reţelele

  publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru obiectiv     existent

 –  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (este valabil de 3 luni)

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–  proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)  de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat   în modul stabilit;

-Aviz branșare/racordare pentru proiectarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

-Proces-verbal privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; (f-5)

 

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

                 pentru  persoanele fizice (consumatori  noncasnici), care solicită  racordarea la  reţelele  publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru obiectiv existent

 –  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate  al persoanei fizice;

-Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–  proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)  de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat în modul stabilit.

-Aviz branșare/racordare pentru proiectarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

– Proces-verbal privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; (f-5)

– model cerere a Acordului de preluare a apelor uzate;

– Acord de preluare a apelor uzate.

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru  persoane juridice,  care  deservesc  fondul locativ aflat în 

exploatare  (ACC, APLP, CCL, etc.)         

 

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (este valabil de 3 luni)

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la  Î.S. „Cadastru” (actul  de  primire-predare  de  la  balanţă  la  balanţă a blocului locativ,    etc.);

– Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

–  procesul-verbal  al  adunării  generale  a  locatarilor  de  alegere  a  administratorului;

– procesul-verbal  de delimitare a  datoriilor, dacă acestea există;

– scrisoare de garanţie pentru achitarea datoriei, dacă aceasta există.

 

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

          pentru  persoane fizice,  care  deservesc  fondul locativ aflat în     exploatare

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate  a  persoanei fizice;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–  Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

–  procesul-verbal  al  adunării  generale  a  locatarilor  de  alegere  a  persoanei responsabile (liderului, etc.) ;

– procesul-verbal  de delimitare a  datoriilor;

– scrisoare de garanţie pentru achitarea datoriei, dacă aceasta există.

 

  Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

  pentru  persoane juridice, care utilizează apa  din fântână arteziană:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (este valabil de 3 luni)

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

– Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

–   schema topografică a reţelelor şi fântânii arteziene;

–  autorizaţie de mediu pentru  folosinţă specială a apei;

–  paşaportul fântânii arteziene;

– paşaportul pompei;

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 pentru  persoane fizice (consumatori noncasnici), care utilizează apa  din fântână arteziană:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate   al  persoanei fizice;

-Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

– Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

–   schema topografică a reţelelor şi fîntînii arteziene;

–  autorizaţie de mediu pentru  folosinţă specială a apei;

–  paşaportul fântânii arteziene;

–  paşaportul pompei;

– model cerere a Acordului de preluare a apelor uzate;

– Acord de preluare a apelor uzate.

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

              pentru  persoanele juridice, cărora le aparţine imobil separat, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţele existente

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

– Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (este valabil de 3 luni)

–  buletin de identitate   al  administratorului

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 pentru  persoanele fizice/juridice, cărora le aparţine imobil separat, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţelele existente

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate   al   persoanei fizice;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

-Act de transmitere-primire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a contorului de apă și a sigiliilor aplicate;

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru consumatori din sectorul particular aflat în construcţie,

         care solicită branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate a proprietarului;

–Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

– certificat de urbanism;

–  autorizaţie de construire;

– Proiectul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat în modul stabilit

–  Aviz branșare/racordare pentru proiectarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

– Proces-verbal privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; (f-5)

oiectul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat în modul stabilit;

  Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru solicitanţii din  sectorul  particular, care solicită branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– buletin de identitate al proprietarului;

–Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

– Actul de identitate a coproprietarului cu acordul de a încheia contractul de alimentare cu apă si de canalizare, care va cuprinde următorul text, după cum urmează: ” Eu, sunt de acord ca contractul pentru furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe adresa din __________________________să fie încheiat pe numele _________________________.Data_________. Semnătura ___________.”

– proiectul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat în modul stabilit;

Aviz branșare/racordare pentru proiectarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Proces-verbal privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a     instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; (f-5)

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

            pentru consumatorii din  sectorul  particular, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţele existente:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– buletin de identitate al proprietarului;

–Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–Actul de identitate a coproprietarului cu acordul de a încheia contractul de alimentare cu apă si de canalizare, care va cuprinde următorul text, după cum urmează: ” Eu, sunt de acord ca contractul pentru furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe adresa din __________________________să fie încheiat pe numele _________________________.Data_________. Semnătura ___________.”

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

   pentru persoanele juridice, cărora le sunt furnizate serviciile  prin reţele existente a blocului de locuinţe:

-cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

– Actul ce confirmă dreptul de proprietate și/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului (contractul de vînzare-cumpărare, contract de locaţiune, etc.);

–  permis (acord), eliberat de către gestionar, pentru folosirea reţelelor interioare a blocului locativ pentru necesităţile încăperii nelocative;

–  autorizaţie de schimbare a destinaţiei, dacă aceasta există;

–  ultima factură  achitată pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.