Contracte directe cu furnizorul de apă, beneficii și avantaje!

0
1269

În atenția consumatorilor, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, în calitatea sa de operator a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în mun. Chișinău, a demarat procedura de încheiere a contractelor individuale cu fiecare proprietar de apartament. Astfel, Vă aducem la cunoștință, că în urma încheierii contractelor directe veţi beneficia de următoarele avantaje, cum ar fi:

  • evidența şi facturarea serviciilor furnizate/prestate strict conform indicațiilor înregistrate de  contoarele individuale;
  • citirea concomitentă a indicilor tuturor contoarelor individuale şi a contorului comun în aceeași zi;
  • diminuarea diferenței de volum înregistrat între contorul comun și cele individuale, în rezultatul citirii lunare a indicațiilor contoarelor individuale;
  • urmare a încheierii contractelor directe, următoarele verificări metrologice de stat, reparații a contoarelor individuale se vor efectua din contul operatorului, în cazul în care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului;
  • dispare problema accesului în apartamente, la locurile de consum unde se planifică a fi instalate contoare cu dispozitiv de citire la distanță a indicațiilor, cu excepția când sunt necesare careva intervenții asupra contorului;
  • excluderea intermediarilor în procesul de facturare şi evidență;
  • monitorizarea şi evidența strictă a locurilor de consum şi volumelor de apă furnizată;
  • deservirea tehnică promptă a contoarelor de apă de către un personal calificat.

  În acest context, recomandăm fiecărui proprietar de apartament în parte, cât și administratorilor blocurilor locative să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directe de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu prezentarea acestora la sediul operatorului, din str. Albișoara, 38, graficul de lucru: luni-joi 08:00-17:00, vineri 08:00-15:45, după cum urmează:

* Cerere formular, cu anexarea:

– copia actului de identitate;

– copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

– informația precontractuală la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.