130 ani de la fondare
Contractare

Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013 prevede:

„43². Descărcarea nămolului fecal în instalaţiile de epurare a apelor uzate fără acordul prealabil al operatorului este interzisă. Operatorul este obligat să monitorizeze descărcarea nămolului fecal în staţia de epurare a apelor uzate, astfel încât să nu fie admisă perturbarea proceselor de epurare şi să scadă eficienţa epurării apelor uzate.

43⁵ Operatorul este responsabil de colectarea şi transportarea nămolului fecal  de la consumatorii casnici în staţia de epurare a apelor uzate pe care o administrează prin încheierea unui contract de evacuare a nămolului fecal acumulat în haznale şi instalaţii individuale. [...].

Consumatorii casnici încheie cu operatorul un contract de evacuare a nămolului fecal acumulat în haznale şi instalaţii individuale.”