CONTRACTARE

Pentru a încheia contractul privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  consumatorul/solicitantul urmează să depună o cerere-model şi să prezinte următoarele documente (copii):

pentru  persoanele juridice, care solicită  racordarea la reţelele

publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru perioada

de construcţie a obiectivului

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” ( extras din registrul bunurilor imobile, contract de arendă cu acordul proprietarului imobilului pentru încheierea contractului  de către arendaş şi  scrisoare de garanţie de achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare,  contract de arendă funciară, etc.);

–  certificat de urbanism, plan de încadrare în teritoriu;

–  autorizaţie de construire/autorizaţie de desfiinţare, dacă aceasta există;

–  proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)  de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat   în modul stabilit;

– Ordin (dispoziţie, procură) pentru  o persoană responsabilă pentru exploatarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi instalaţiilor pe ele, pentru  întreţinerea nodurilor de evidenţă, menţinerea echipamentului (inclusiv mijloacelor de măsurare), integritatea sigiliilor, aplicate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi organele de standardizare şi metrologie, împuternicit cu dreptul de a semna documentele întocmite de reprezentanţii  S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

(Numirea persoanei responsabile se face de către administratorul agentului economic (organizaţiei),  împuternicirile căruia se probează prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

                pentru  persoanele fizice (consumatori  noncasnici), care solicită  racordarea la reţelele  publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru

perioada de construcţie a obiectivului

                

–  buletin de identitate   al persoanei fizice;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” (extras din registrul bunurilor imobile,  contract de vânzare-cumpărare, contract de arendă funciară, etc.);

–  certificat de urbanism, plan de încadrare în teritoriu;

–  autorizaţie de construire / autorizaţie de desfiinţare;

–   proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)   de alimentare cu apă şi de canalizare,  aprobat în modul stabilit.

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

pentru  persoanele juridice, care solicită  racordarea la reţelele

                 publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru obiectiv

                 existent

 

    –  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru( extras din registrul bunurilor imobile, contract de arendă cu acordul proprietarului imobilului pentru încheierea contractului  de către arendaş şi  scrisoare de garanţie de achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare, contract de arendă funciară, etc.);

–  proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)  de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat   în modul stabilit;

– Ordin (dispoziţie, procură) pentru  o persoană responsabilă pentru exploatarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi instalaţiilor pe ele, pentru  întreţinerea nodurilor de evidenţă, menţinerea echipamentului (inclusiv mijloacelor de măsurare), integritatea sigiliilor, aplicate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi organele de standardizare şi metrologie, împuternicit cu dreptul de a semna documentele întocmite de reprezentanţii  S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

         (Numirea persoanei responsabile se face de către administratorul agentului economic (organizaţiei),  împuternicirile căruia se probează prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

 

                pentru  persoanele fizice (consumatori  noncasnici), care solicită  racordarea la  reţelele  publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare pentru obiectiv existent

   

      –  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;            

–  buletin de identitate  al persoanei fizice;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” (extras din registrul bunurilor imobile,  contract de vânzare-cumpărare, contract de arendă funciară, etc.);

–  proiectul reţelelor (exterioare şi interioare)  de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat în modul stabilit.

 

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

  pentru  persoane juridice,  care  deservesc  fondul locativ aflat în

          exploatare  (ACC, APLP, CCL, etc.)

 

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la  Î.S. „Cadastru” (actul  de  primire-predare  de  la  balanţă  la  balanţă a blocului locativ,    etc.);

–  act de predare-primire de la balanţă la balanţă a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor,  indicarea tuturor sigiliilor aplicate cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate  şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

–  procesul-verbal  al  adunării  generale  a  locatarilor  de  alegere  a  administratorului;

– procesul-verbal  de delimitare a  datoriilor, dacă acestea există;

– scrisoare de garanţie pentru achitarea datoriei, dacă aceasta există.

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

          pentru  persoane fizice,  care  deservesc  fondul locativ aflat în

          exploatare

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate  a  persoanei fizice;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale , înregistrate la Î.S. „Cadastru” (actul  de  primire-predare  de  la  balanţă  la  balanţă a blocului locativ,  etc.);

–  act de predare-primire de la balanţă la balanţă  a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor, indicarea tuturor sigiliilor aplicate  cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate şi a reţelelor de apă şi de canalizare;

–  procesul-verbal  al  adunării  generale  a  locatarilor  de  alegere  a  persoanei responsabile (liderului, etc.) ;

– procesul-verbal  de delimitare a  datoriilor;

– scrisoare de garanţie pentru achitarea datoriei, dacă aceasta există.

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 

  pentru  persoane juridice, care utilizează apa  din fântână arteziană:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

  • documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” (extras din registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor, contract de locaţiune cu scrisoare de garanţie de achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare , Act de transmitere-predare , etc.).
  • act de predare-primire de la balanţă la balanţă a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor, indicarea tuturor sigiliilor aplicate  cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate  şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

–   schema topografică a reţelelor şi fântânii arteziene;

–  autorizaţie de mediu pentru  folosinţă specială a apei;

–  paşaportul fântânii arteziene;

– paşaportul pompei;

  • Ordin (dispoziţie, procură) pentru o persoană responsabilă pentru exploatarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi instalaţiilor pe ele, pentru  întreţinerea nodurilor de evidenţă, menţinerea echipamentului (inclusiv mijloacelor de măsurare), integritatea sigiliilor, aplicate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi organele de standardizare şi metrologie, împuternicit cu dreptul de a semna documentele întocmite de reprezentanţii  A. „Apă-Canal Chişinău”.

(Numirea persoanei responsabile se face de către administratorul agentului economic (organizaţiei),  împuternicirile căruia se probează prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 pentru  persoane fizice (consumatori noncasnici), care utilizează apa  din fântână arteziană:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate   al  persoanei fizice;

  • documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” (extras din registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor, contract de vânzare-cumpărare , Act de transmitere-predare , etc.).
  • act de predare-primire de la balanţă la balanţă a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor, indicarea tuturor sigiliilor aplicate  cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

–   schema topografică a reţelelor şi fîntînii arteziene;

–  autorizaţie de mediu pentru  folosinţă specială a apei;

–  paşaportul fântânii arteziene;

–  paşaportul pompei;

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

              pentru  persoanele juridice, cărora le aparţine imobil separat, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţele existente

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  buletin de identitate   al   conducătorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la Î.S. „Cadastru” ( extras din registrul bunurilor imobile, contract de arendă cu acordul proprietarului imobilului pentru încheierea contractului  de către arendaş şi  scrisoare de garanţie de achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare, etc.);

– act de predare-primire de la balanţă la balanţă  a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor, indicarea tuturor sigiliilor aplicate  cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate  şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

 

 

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

 pentru  persoanele fizice/juridice, cărora le aparţine imobil separat, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţelele existente

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate   al   persoanei fizice;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale , înregistrate la Î.S. „Cadastru”( extras din registrul bunurilor imobile, contract de arendă cu acordul proprietarului imobilului pentru încheierea contractului  de către arendaş şi  scrisoare de garanţie de achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare, etc.);

  • act de predare-primire de la balanţă la balanţă a contorului de apă cu indicarea datei şi indicaţiilor, indicarea tuturor sigiliilor aplicate  cu indicarea instalaţiilor la care sunt acestea aplicate  şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

 

 

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

         pentru consumatori din sectorul particular aflat în construcţie,

         care solicită branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă

          şi/sau canalizare:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

–  buletin de identitate a proprietarului;

– document ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la  Î.S. „Cadastru” (copia contractului de vînzare-cumpărare, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, etc.);

– certificat de urbanism;

–  autorizaţie de construire;

– proiectul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat în modul stabilit;

 

 

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

pentru solicitanţii din  sectorul  particular, care solicită branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau canalizare

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– buletin de identitate al proprietarului;

– document ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la  Î.S. „Cadastru” (copia contractului de vînzare-cumpărare, paşaportul tehnic, etc.);

– cartea de imobil  sau Certificat de componenţă a familiei, dacă acestea există;

– proiectul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat în modul stabilit;

–  acordul în scris al coproprietarului (-rilor), dacă aceştea există pentru încheierea contractului.

 

 

 

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

            pentru consumatorii din  sectorul  particular, cărora le sunt furnizate serviciile prin reţele existente:

–  cerere privind încheierea contractului, conform modelului;

– buletin de identitate al proprietarului;

– document ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale,  înregistrate la   Î.S. „Cadastru” (copia contractului de vînzare-cumpărare, titlu, etc.);

– acordul în scris al coproprietarului (-rilor),  dacă aceştea există, pentru încheierea contractului;

 

 

 Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.

   pentru persoanele juridice, cărora le sunt furnizate serviciile  prin reţele existente a blocului de locuinţe:

  • cerere privind încheierea contractului, conform modelului;
  • extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

–  certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

–  buletin de identitate   al   administratorului;

–  documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, înregistrate la   Î.S. „Cadastru” ( extras din registrul bunurilor imobile, contract de locaţiune cu acordul proprietarului imobilului pentru încheierea contractului  de către locatar, contract de vânzare-cumpărare,  etc.);

–  permis (acord), eliberat de către gestionar, pentru folosirea reţelelor interioare a blocului locativ pentru necesităţile încăperii nelocative;

–  autorizaţie de schimbare a destinaţiei, dacă aceasta există;

–  ultima factură  achitată pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

 

Cererea se acceptă doar în cazul prezentării pachetului integral de documente.