Cum să procedăm dacă este sesizată lipsa apei sau scăderea presiunii apei?

0
1880

Spre regret, astăzi, mulţi consumatori nu cunosc cum să procedeze corect în situaţia când este sesizată lipsa apei sau scăderea presiunii apei. Nu sunt ştiute cauzele posibile care duc la aceste deranjamente, din care motiv apar interpretări eronate ale situaţiilor date. Din considerentul dat, venim cu unele detalii, precizări necesare şi utile pentru consumatori.

          Privind presiunea scăzută a apei

Din start, e de menţionat faptul că S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) e responsabil de parametrii calităţii serviciilor de aprovizionare cu apă strict până la hotarul de delimitare a proprietăţii reţelelor respective.

Aşadar, dacă aţi observat că presiunea apei este scăzută, trebuie să procedaţi în felul următor:

          Primul pas. Trebuie să Vă adresaţi gestionarului fondului locativ (APLP, ACC, CCL, ÎMGFL etc.), care deserveşte blocul locativ, în care locuiţi, pentru concretizarea faptului dacă sunt desfăşurate careva lucrări la reţelele interne.

În caz că gestionarul fondului locativ nu desfăşoară careva lucrări de reparaţie a reţelelor interne, este necesar să Vă adresaţi la Serviciul dispeceratul central (SDC) al S.A. „Apă-Canal Chişinău”, la nr. de tel: 022-25-66-66; 022-85-77-77, pentru a obţine informaţia privind lucrările posibile efectuate la reţelele magistrale de apeduct în sectorul dat.

          Al doilea. În cazurile unor aritmii a presiunii apei, la fel, este necesar din nou să Vă adresaţi către gestionarul fondului locativ cu o cerere, privind examinarea detaliată a reţelelor interne de alimentare cu apă, pentru depistarea cauzelor expuse şi întreprinderea unor măsuri de ameliorare.

Specialiştii, din cadrul asociaţiei de locatari din care faceţi parte, vor verifica starea reţelelor interne pentru depistarea scurgerilor, ţevilor deteriorate etc.

          Al treilea. La necesitate, gestionarul va invita reprezentanţii S.A. „Apă-Canal Chişinău” pentru a efectua investigaţii comune.

 

          Despre lucrările planificate de reabilitare a apeductului se anunţă preventiv

Alimentarea cu apă, conform parametrilor în vigoare, poate fi sistată din cauza desfăşurării lucrărilor de reparaţie, executate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, S.A.„Termoelectrica”, ori de către gestionarul fondului locativ.

Pentru concretizarea acestei informaţii, privind termenii desfăşurării lucrărilor date se poate adresa atât la asociaţia de locatari, care trebuie să fie la curent cu cele desfăşurate de către furnizorii de servicii, cât şi la Serviciul dispeceratul central al ACC.

Conform legislaţiei în vigoare, la desfăşurarea lucrărilor planificate se respectă un regulament de activitate şi anumiţi termeni pentru informarea locuitorilor.

Astfel, ACC, informează, în prealabil, consumatorii afişând informaţia detaliată pe site-ul întreprinderii: www.acc.md, pe pagina sa oficială în Facebook, precum şi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, despre lucrările efectuate în sectorul dat, cu indicarea adreselor şi termenilor de desfăşurare a lucrărilor de reparaţie. La rândul său, în obligaţia gestionarului, e cert să anunţe locatarii (spre exemplu, prin plasarea anunţurilor la blocurile de locuit), sau responsabilii de bloc, despre sistarea posibilă a alimentării cu apă a reţelelor.

Totodată, specialiştii întreprinderii recomandă consumatorilor, că în perioada desfăşurării lucrărilor planificate la reţelele de alimentare cu apă, să-şi facă rezerve de apă. În afară de aceasta, în cazul lucrărilor preventive planificate care sunt desfăşurate pentru o perioadă mai îndelungată, se asigură consumatorii cu apă potabilă în autocisterne.

În caz de avarieri

Spre regret, se întâmplă cazuri, când deconectarea apei în casele multietajate, cât şi în casele particulare are loc şi din motivul desfăşurării lucrărilor de remediere a avarierilor la apeduct, adică lucrări neplanificate. A prognoza astfel de deconectări este imposibil. Din considerentul dat, S.A. „Apă-Canal Chişinău” se adresează locuitorilor de a da dovadă de răbdare şi înţelegere în astfel de situaţii, şi, conform posibilităţilor de a avea rezerve limitate de apă.

          Important!

  1. S.A. „Apă-Canal Chişinău” este responsabilă de aprovizionarea cu apă rece (nr. de tel. SDC: 022-25-66-66; 022-85-77-77).
  2. S.A. „Termoelectrica” este responsabilă de aprovizionarea cu apă caldă şi agent termic (nr. de tel. SDG: 022- 44-11-38).
  3. În caz de avarieri la reţelele interne de alimentare cu apă potabilă, pentru remedierea avarierii trebuie să Vă adresaţi gestionarului fondului locativ (APLP, CCL, ÎMGFL etc.) care deserveşte blocul locativ unde locuiţi. Denumirea şi datele de contact sunt indicate în factura pentru deservirea blocului.
  4. În caz de avarieri la reţelele magistrale (până la branşamentul blocului), Vă adresaţi la Serviciul dispeceratul central al ACC: nr. de tel. 022-25-66-66; 022-85-77-77.