Cum se face branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria S.A. ,,Apă Canal-Chișinău”

0
5256

S.A. ,,Apă Canal-Chișinău”aduce la cunoştinţă că pentru branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare este necesar să fie parcurse următoarele etape:

 1. Se depune cerere pentru obţinerea Avizului de branşare/racordare, cu anexarea următoarelor documente (în copii): pentru solicitanţii/consumatorii casnici:

– actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

pentru solicitanţii/consumatorii non-casnici:

– extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– actul ce atestă dreptul de proprietate, sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– certificatul de urbanism;

– schema topografică la scara 1:500, 1:2000.

După obţinerea Avizului  de branşare/racordareeste necesară :

-elaborarea documentaţiei de proiect;

– executarea lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne  de  apă şi canalizare, cu invitarea reprezentantului Operatorului;

– obţinerea procesului-verbal de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate (F-5);

 1. În momentul depunerii cererii privind realizarea branşării/racordării şi încheierea contractului, solicitantul trebuie să achite tariful pentru branşare/racordare. Ulterior, are loc realizarea branşării/racordării şi semnarea contractului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
 2. Odată ce s-a realizat branșarea la serviciul de apă și canalizare se purcede la încheierea contractului. Pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar ca orice consumator/solicitant să depună o cerere privind încheierea contractului, cu anexarea următoarelor acte: .

Pentru consumatorii casnici ( în copii):

– actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

– certificatul de urbanism (în caz de construcţie a casei de locuit).

Pentru consumatorii non-casnici:

extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

– buletinul de identitate al administratorului;

– actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– actul de transmitere-primire  a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare,  contorului de apă şi a sigiliilor aplicate.

 1. O altă etapă importantă este și montarea contoarelor. Fiecare consumator trebuie să cunoască că, orice Contorul se montează, orizontal (H) cu cadranul în sus.

 

 • Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;
 • Direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;
 • Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;
 • Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice;
 • Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperi protejate contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5°C, cu iluminare artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;
 • Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;
 • În urma verificării metrologice periodice contorul trebuie să fie însoțit de un buletin de verificare metrologică.

S.A. ,,Apă Canal-Chișinău reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.
Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul Operatorului este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.