Datoriile consumatorilor afectează buna activitate a ACC!

0
64

S.A.„Apă-Canal Chișinău” este o întreprindere comercială, care își desfășoară activitatea datorită volumului de apă livrat, dar și a nivelului de achitări. Neacumulând pe conturi sumele necesare, furnizorul de apă este în imposibilitatea de a achita, la rândul său, serviciile prestate de către alţi furnizori, cum ar fi S.A. MoldovaGaz, S.A.„Termoelctrica” , Premier Energy etc. Aceasta ar însemna un risc ca întreprinderea să fie deconectată de la serviciile enumerate.

Pentru a evita toate aceste situaţii, inițial, furnizorul expediază datornicilor un șir de avertismente și prescripții. Dar, spre regret, sunt cazuri când unii consumatori nu achită serviciile oferite şi sunt debranşaţi. Termenul achitării serviciilor ACC este indicat în factură. Pentru agenţii economici este stabilit termenul de 15 zile de la primirea facturilor, pentru populaţie, achitarea serviciilor poate fi efectuată până în ultima zi a lunii. În cazul înaintării avizelor de debranşare, în termen de 5 zile, se purcede la debranşare. În prezent, doar agenţilor economici li se calculează penalitatea pentru datoriile înregistrate pentru serviciile de apă şi de canalizare, fapt prevăzut în contract. De asemnea, precizăm că în prezent, ținând cont de starea de urgență, și în baza hotărârii Comisiei situații excepționale sunt debranșați de la servicul public d ealimentare cu apă, doar agenții economici.

Inginerul la linie din cadrul ACC, deconecteaza instalațiile interne de apă/canalizare ale consumatorului de la rețeaua publica de alimentare cu apă/canalizare prin intermediul dispozitivelor de închidere ale consumatorului de la rețeaua publica cu aplicarea sigiliului sau prin decuplarea vizibila a instalațiilor interne de apa/canalizare prin aplicarea obturatorului, actul de deconectare se întocmeşte în 2 exemplare contrasemnat de consumator, în caz de refuz de a semna se expediază prin intermediul poştei. După achitarea de către consumator a datoriei pentru serviciul furnizat/prestat de alimentare cu apă şi de canalizare)sau după îndeplinirea prescripţiilor, neexecutarea cărora a servit drept temei pentru debranşarea instalațiilor interne de apa si de canalizare a consumatorilor

Conform Fişa de lucru privind executarea lucrărilor inginerul la linie, reconecteaza instalațiile interne de apă/canalizare ale consumatorului la rețeaua publica prin intermediul dispozitivelor de închidere/deschidere, întocmeşte în 2 exemplare actele conform Formularelor.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” avizează agenții economici cu restanţe. Pentru a evita debranşarea, îndemnăm consumatorii să-şi onoreze obligaţiunile de achitare a serviciilor prestate de către operator.