Datorită tehnicii noi, deblocarea reţelelor de canalizare se efecutează de două ori mai repede

0
1795

Rețelele de canalizare din Chișinău, vor fi desfundate și curățate de două ori mai repede, iar timpul de reacționare la solicitările consumatorilor în vederea remedierii rețelelor de canalizare s-a micșorat semnificativ. Prin urmare, timpul de reacționare la solicitările consumatorilor în vederea remedierii diferitor deranjamente la rețelele de canalizare menajeră s-a micşorat de două ori. Conform indicatorilor de calitate remedierea blocajului la canalizare poate dura până la 4 ore. O dată cu achiziţionarea tehnicii specializate, remedierea disfuncţionalităţii durează în medie 2 ore.

În acest sens, S.A. „Apă Canal Chișinău” (ACC), a testat astăzi, 7 iunie, unitățile de tehnică și utilajele specializate, procurate în cadrul unui program finanțat de BERD și BEI.

Testarea a avut loc pe strada Maria Drăgan,  unde au fost deblocate mai multe colectoare de canalizare. Potrivit lui Nicolae Racu, șef al Serviciului exploatare a rețelelor de canalizare din cadrul ACC, în cadrul proiectului au fost procurate zece autovehicule de tip IVECO, două autospeciale tip MAN și un autovehicul cu sistem de inspectare video. „Datorită achiziționării noilor mecanisme a fost sporită eficiența operațională a întreprinderii, diminuate costurile și timpul de intervenție la rețelele de canalizare, urmare a solicitărilor parvenite de la cetățeni”, a declarat Nicolae Racu.

Fiecare sector al capitalei are în dotare câte două mașini IVECO, una fiind dotată cu instalație hidrodinamică, ce permite spălarea rețelelor de canalizare. Autospecialele tip MAN permit efectuarea atât a lucrărilor de spălare a rețelelor cu diametre de la 150 până la 800 mm, cât și vidanjarea reziduurilor din blocuri. Anterior, pentru astfel de lucrări erau antrenate două autovehicule. În dotarea ACC este și un autovehicul cu sistem de inspectare video care stabilește starea tehnică a rețelelor de canalizare sub aspectul necesităţii de reparație a acestora. Pentru îmbunătăţirea serviciilor acordate în domeniul dat, în cadrul PIP este preconizată şi reabilitarea a circa 7 km reţele de canalizare.

Potrivit datelor ACC, în primele cinci luni ale anului 2017, echipele au intervenit deja în 2000 de cazuri, o creștere de 10% faţă perioada similară a anului trecut. Reprezentanții întreprinderii semnalează că rețelele de canalizate din Chișinău sunt într-o stare deplorabilă ceea ce face necesară luarea de măsuri serioase de intervenție. Serviciul de exploatare a rețelelor de canalizare din cadrul ACC are în gestiune peste 1000 km de rețele de canalizare în municipiul Chișinău. Multe reţele de canalizare nu sunt în gestiunea ACC, altfel spus, sunt reţele fără stăpân. Şi anume, la aceste reţele de canalizare se înregistrează cele mai multe blocaje. Un caz similar a avut loc, recent la Uzina chimică din Durleşti. Reading this article website can certainly increase partnerships. În rezultat, din cauza blocajului la reţeua de canalizare a fost inundat nu doar teritoriul uzinei, dar şi casele de locuit din apropiere. Întru evitarea acestor situaţii neplăcute. de nenumărate ori, specialiştii noştri, au avertizat administraţia uzinei să treacă reţeaua de canalizare la balanţa furnizorului de apă, însă fără rezultat.

Conform statisticilor noastre, pe primele locuri printre cauzele care determină blocarea sistemului de canalizare sunt nerespectarea regulilor elementare de utilizare şi neglijenţa consumatorilor. Altfel spus, majoritatea consumatorilor percep vasul de veceu drept un coş de gunoi. Pe lângă faptul că se blochează veceul propriu-zis, în consecinţă vorbim despre blocarea sistemului de canalizare per ansamblu.

Deși pare greu de crezut, în timp, la nivelul sistemului de canalizare, pe rețelele cu diametre mari, echipele de intervenție au descoperit, aruncate, de la resturi menajere, diverse bucăți de materiale plastice și resturi de componente metalice destul de mari, până la triciclete uzate, anvelope și chiar obiecte sanitare. Dar, în cele mai multe situații, sistemele de canalizare, la nivelul gurilor de preluare stradale sunt blocate cu diverse resturi de la materialele de construcții, de la cărămizi şi bucăți de beton, până la saci de ciment, pietriș sau diverse bucăți de faianță și gresie. Toate acestea împiedică scurgerea apelor și implicit sunt responsabile de nefuncționarea sistemelor la capacitate maximă. În aceste condiții, zonele unde cetățenii au transformat sistemul de canalizare într-o groapă de gunoi, riscă să fie inundate chiar și la cea mai mică aversă de ploaie.

Pentru asigurarea procesului de evacuare a apelor uzate în totalitate, în fiecare zi, muncitorii ACC efectuează lucrările necesare de profilaxie. Serviciul de exploatare a rețelelor de canalizare activează non-stop. exclus efectuarea multor lucrări de terasament, care necesitau cheltuieli financiare și de timp.