Datornicii vor rămâne fără apă potabilă până nu-şi achită restanţele!

0
1946

Cea mai eficientă metodă pentru a disciplina consumatorii rău-platnici, conform legislaţiei în vigoare, rămâne a fi debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” avizează săptămânal zeci de consumatori cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.

În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, au posibilitate ca în termen de 5 zile, să achite datoria. În doar câteva zile, aceştia îşi achită restanţele. Dar, spre regret, sunt cazuri când unii consumatori nu achită serviciile oferite şi sunt debranşaţi. Termenul achitării serviciilor ACC este indicat în factură. Pentru agenţii economici este stabilit termenul de 15 zile de la primirea facturilor, pentru populaţie, achitarea serviciilor poate fi efectuată până în ultima zi a lunii. În cazul înaintării avizelor de debranşare, în termen de 5 zile, se purcede la debranşare.

Astfel, doar la data de 1 ianuarie 2017, faţă de operator – S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, au fost înregistrate datorii în sumă de circa 285 mln lei de la consumatorii care nu şi-au onorat obligaţiunile de achitare a serviciilor de apă şi de canalizare. Nemijlocit pentru anul 2016, a fost înregistrată suma datoriei de circa 20,5 mln lei, din care 9,9 mln lei populaţia.

Datornicii vor rămâne fără apă potabilă până nu-şi vor achita restanţele. Pentru a beneficia de serviciile ACC, consumatorii rău-platnici vor fi nevoiţi să achite nu doar datoria înregistrată, ci şi cheltuielile privind debranşarea/rebranşarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Privind calcularea penalităţii…

La moment, doar agenţilor economici li se calculează penalitatea pentru datoriile înregistrate pentru serviciile de apă şi de canalizare, fapt prevăzut în contract. Din considerentul că în contractele încheiate cu consumatorii casnici nu este stipulat faptul privind penalitatea pentru neachitarea serviciilor de apă şi canalizare, acestora nu li se calculează penalitate. Actualmente, S.A. „Apă-Canal Chişinău” se află la etapa reîncheierii contractelor cu consumatorii casnici unde va fi inclus şi acest moment.

Penalitatea se achită din prima zi de întârziere a achitării serviciilor, fapt prevăzut conform contractului încheiat între părţi. Acest fapt este prevăzut în art. 27 din Legea nr. 303 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform căruia în cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. This useful resource will help in discovering a soul mate. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.

De facto…

În cazul înregistrării datoriilor de către consumatorii casnici, cât şi cei din cadrul blocurilor locative cu care sunt încheiate contracte individuale, iniţial, sunt înaintate avize de debranşare, urmate, în caz de neachitarea datoriilor, de însăşi procedura de debranşare.

Acţionarea în judecată este ultima metodă care se aplică pentru disciplinarea consumatorilor.

Pentru a evita debranşarea, îndemnăm consumatorii să-şi onoreze obligaţiunile de achitare a serviciilor prestate de către operator.

În multiple cazuri, datoria faţă de operator, reprezintă diferenţa de volum înregistrată de contorul comun al blocurilor locative repartizată consumatorilor, dar neachitată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here