De ce curge apă ruginie la robinet la unii consumatori din bd. Traian din capitală?

0
1751

S.A. „Apă-Canal Chişinău”(ACC) informează despre cauzele schimbării culorii apei la robinet la unii consumatori din bd. Traian din capitală, care şi-au expus părerile privind subiectul dat pe reţelele de socializare.

Ieri, 2 august, Serviciul dispeceratul central al întreprinderii nu a înregistrat vreun apel privind calitatea apei sau schimbarea culorii apei la robinet. Pe adresa indicată nu au fost înregistrate careva avarieri la reţele, nici nu au fost efectuate  lucrări planificate la apeduct care ar putea cauza desprinderea microparticulelor de calcar şi fier de pe ţevi care duc la colorarea apei de la robinet.

În astfel de situaţii, deşi schimbarea culorii apei nu prezintă un pericol pentru sănătate, este de preferat să nu se consume apa decât atunci când revine la aspectul normal, ori în caz de strictă necesitate să fie fiartă.

Totodată, reamintim, că este important ca consumatorii să cunoască faptul că modificarea parametrilor de calitate ai apei potabile poate fi cauzată de mai mulţi factori: uzura reţelelor interioare sau exterioare; intervenţiile nesancţionate a asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate (APLP), întreprinderilor municipale pentru gestionarea fondului locativ (ÎMGFL) sau a unor persoane iresponsabile, care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare şi normele tehnice de exploatare a sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, rezultatul cărora conduce la disfuncţionalitatea acestuia prin poluarea directă sau indirectă a apei potabile, modificând circuitul apei în reţele, distrugând instalaţiile de reglare şi măsurare a apei etc. În aceste cazuri este posibilă schimbarea culorii apei.

În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nr. apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon), pentru a fi întreprinse măsurile necesare.

Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.