Despre acordarea primelor trimestriale în cadrul ACC

0
335

Ca urmare a interpretărilor eronate, apărute în mass-media, referitor la prima acordată directorului general, S.A. ,,Apa-Canal Chișinău” vine cu unele precizări.  

În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002, Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, Regulamentului de salarizare și Regulamentului cu privire la acordarea primei pentru rezultatele de baza a activității economice, prima acordată conducătorului ACC a fost calculată pentru rezultatele economice obținute de întreprindere în trimestrul II al anului 2019.

Condițiile de acordare a primelor directorului general se stabilesc de către  Organul de conducere ierarhic superior, în dependență de rezultatele economico-financiare obținute de întreprindere. Prin urmare, în baza materialelor prezentate și a indicatorilor economico-financiari înregistrați în trimestrul II, 2019, Consiliul de administrare al S.A. ,,Apa-Canal Chișinău” a primit decizia de a calcula prima directorului general, în conformitate cu actele normative menționate.

Mai mult, prima trimestrială pentru rezultatele obținute în trimestrul II al anului 2019, în mărimea prevăzută de actele normative în vigoare, a fost acordată tuturor angajaților ACC.