DETALII PRIVIND DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI LICITAȚIEI DE REPREZENTARE A INTERSELOR S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” ÎN INSTITUȚIILE ARBITRAJULUI INTERNAȚIONAL

0
514

       Recent, pe site-ul www.bizlaw.md și cu suportul unuia dintre ofertanți, a fost plasat un articol cu conținut acuzator și fals.

       Astfel, în acest articol S.A. „Apă-Canal Chișinău” este acuzată că a atribuit contractul unei companii care nu a depus oferta. Pe de altă parte, încălcându-se normele de confidențialitate, fără acordul fiecărei părți, a fost postată copia procesului-verbal de deschidere a ofertelor, fără a fi ascunse sumele ofertelor, precum și semnăturile alografe.

       Menționăm, că S.A. „Apă-Canal Chișinău” a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de reprezentare a intereselor întreprinderii în instituțiile arbitrajului internațional. La licitația deschisă au participat 5 ofertanți, în ordinea prezentării ofertelor:

  • Țuca Zbârcea & Asociații;
  • CA Covali Serghei;
  • BAA ,,Legitmus”;
  • ,,Vernon David” SRL;
  • BA ,,Constantin Tănase” și BAA ,,Tănase și Partenerii”.

       Cea mai avantajoasă ofertă s-a dovedit a fi cea semnată de CA ,,Constantin Tănase” și a BAA ,,Tănase și Partenerii”. Actualmente, procedura se află la etapa de negociere a contractului.

       Concomitent, subliniem, că în documentele procedurii de achiziție, plasate pe site-ul www.bizlaw.md, oferta de mai sus a fost trecută în listă ca BA ,,Constantin Tănase”, deoarece pe plic a fost menționat doar acesta, fiind și principalul participant în asociere. Cererea de participare la concurs și oferta din plic a fost semnată de către CA ,,Constantin Tănase” și a BAA ,,Tănase și Partenerii”.

       Considerăm, că persoana care a oferit informațiile denaturate, care este și avocat, fără a face o cerere de concretizare către Comisia de selectare a reprezentanților, a încălcat normele de etică profesională, fapt care impune să ne adresăm către Uniunea Avocaților din Moldova pentru a da o apreciere unui asemenea comportament.