Deversări „regizate” la Stația de epurare Chișinău

0
1121

În ultima perioadă, situația alarmantă, atestată la Stația de epurare a mun. Chișinău (SE), este cel mai mediatizat subiect. Administrația furnizorului de apă monitorizează nonstop procesul tehnologic de la Stația de epurare mun. Chișinău, dar periodic, prin sistemul public de canalizare la stație ajung deversări în salvă de ape uzate cu concentrații maxime de poluanți.

Concentrațiile de poluanți de 4-5 ori mai mari decât permite regimul de funcționare a sistemului de canalizare, pun în pericol buna activitate a treptei biologice a SE.  

La efectuarea unei analize a concentrațiilor zilnice de poluanți (pe parcursul unei luni), la probele de ape uzate prelevate cu prelevatorul automat (media pentru 24 ore), față de cele prelevate pe parcursul zilei (media la 4-5 probe prelevate între orele 8:00 – 16:00), se constată, că în unele zile, concentrațiile acestora sunt extrem de mari.  O situația similară s-a înregistrat și pe parcursul nopților de 27-28 septembrie curent. Vezi imaginile de mai jos: ape uzate cu concentrații de poluanți majorate.

Astfel, pe data de  27 septembrie 2019, SE funcționa într-un regim normal, cu concentrații a materii în suspensii la ieșire din SE de 28, 8 mg/l, care corespund directivelor europene, iar microorganismele din bazinele de aerare, ajungând la 12 specii, însă deversările efectuate pe parcursul nopților  de 27-28 septembrie au făcut ca, concentrația la ieșire a materiei în suspensie să fie de 44,6 mg/l.

În medie, la SE trebuie să intre un volum zilnic de ape uzate de 135000 m3cu concentrațiide poluanți de 250-280 de mg/l cu masa totală de 40 t, însă, conform rezultatelor de laborator a probei medii, prelevată automat pe parcursul a 24 ore, masa de poluanți la intrare în stație este de105 t. Această diferență de poluanţi, calculată după volumul de apă uzată, deversată în timpul zilei şi apa uzată care intră pe parcursul a 24 ore, denotă, că concentrațiile de poluanți la intrare în SE sunt neuniforme şi că unii agenții economici, la sfârșitul zilei şi/sau noaptea, deversează în sistemul public de canalizare deșeuri de producere şi ape uzate cu concentrații de poluanți extrem de mari, fapt care conduce la inhibarea nămolului activ şi la înrăutățirea procesului de epurare biologică.

Deversările în salvă, care se repetă la fiecare 5-7 zile, conduc la majorarea concentrațiilor de poluanți până la MS-1220 mg/l,CBO5-1200 mg/l, CCO-2700 mg/l. Acest fapt demonstrează, că se deversează cantități enorme de poluanţi şi anume: MS-165 t; CBO5-162 t, CCO-364 t, care sunt de 5-7 ori mai mari decât norma admisă, iar aceste derogări, desigur că,produc disfuncția treptei biologice.

În scopul redresării situației create, administrația furnizorului de apă a intensificat verificările agenților economici din domeniul vinicol,  prelucrării lactatelor, peștelui, carnii, produselor alcoolice etc. ACC atenționează, că în cazul în care vor fi depistați agenți economici care deversează ape cu concentraţii majorate de poluanţi, aceştia din urmă, vor fi nevoiți să achite prejudiciul cauzat întreprinderii și mediului, iar în cazuri extreme, se va recurge chiar și la sistarea activității.

În prezent, lipsește un mecanism bine determinat de impunere a consumatorilor noncasnici, care au activitate de producere, să construiască stații de epurare proprii (locale). Funcționarea stabilă a procesului tehnologic la SE poate fi asigurată numai în cazul excluderii deversărilor de ape uzate cu concentrații majorate de poluanți şi a deșeurilor de producere în sistemul public de canalizare şi stopării activității acestora, precum și impunerea  agenților de a construi stații de epurare locale, fapt care poate fi executat numai cu susținerea organelor abilitate  ale statului.

Administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău” s-a adresat de nenumărate ori la toate instituțiile abilitate din domeniul protecției mediului și al apelor, la organele de poliție, Procuratură, pentru a identifica agenții economici care deversează ape uzate cu concentrații de poluanți care depășesc cu mult normele stabilite precum și pentru a stabili soluții practice  de înlăturare a mirosului pestilenţial, emanat de la instalațiile Stației de epurare mun. Chișinău, dar fără nici un rezultat.

Mai mult, toate deversările de ape uzate cu poluanți, înregistrate în perioada 23 august-prezent sunt foarte bine regizate și au un substrat politic în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale.

Ținând cont că, S.A. „Apă-Canal Chişinău” nu are pârghii legale  pentru a rezolva pe cont propriu situația creată, reiterat, face un apel către instituțiile de resort pentru a interveni întru stabilizarea şi redresarea procesului de epurare a apelor uzate.