Dialogul permanent cu consumatorii şi părţile interesate continuă

0
1458

Pe data 23 martie curent, în incinta S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, a avut loc şedinţa  Comitetului consultativ al părţilor interesate cu genericul ”Instituţionalizarea dialogului permanent cu consumatorii şi părţile interesate”, cu participarea reprezentaţilor Primăriei mun. Chişinău, preturilor de sector, Ministerului Mediului, ANRE, Agenţiei „Apele Moldovei”, Direcţiei generale asistenţă socială, ICON-Institut GmbH, BERD, gestionarilor blocurilor locative – membri delegaţi ai Comitetelor  utilizatorilor de apă.

Astfel, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie un şir de probleme ce ţin de aprovizionarea consumatorilor din municipiu cu apă potabilă şi servicii de canalizare de către operator, cât şi de intensificare a dialogului între părţile interesate.

Totodată, participanţii la şedinţă au reiterat necesitatea conlucrării cu organele administraţiei publice centrale şi locale întru soluţionarea problemelor puse în discuţie, expunându-şi opinia privind legislaţia actuală în domeniu.
La finele şedinţei, participanţii au salutat iniţiativa S.A. „Apă-Canal Chişinău” de organizare a astfel de şedinţe, înaintând multiple subiecte pentru discuţiile ulterioare. De asemenea, şi-au manifestat dorinţa de a continua dialogul şi organiza astfel de întruniri cu stabilirea periodicităţii desfăşurării şedinţelor Comitetului consultativ o dată în trimestru.

Următoarea şedinţă a fost preconizată pentru data de 22 iunie curent.