Directorul general, Veronica Herţa a participat la emisunea “PUBLIKA REPORT”

0
1504

Renovarea Staţiei de Epurare din Chişinău, subiect pentru emisiunea „Publika Report”, la care, miercuri, 13 septembrie, curent a participat, Veronica Herţa, director general al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, dar şi Dumitru Ungureanu, profesor universitar. Emisiunea a avut drept scop familiarizarea consumatorilor despre importanța și etapele proiectelor investiționale finanțate de BERD și BEI, în valoare toatală de 48 mln. EUR, dar și a grantului  de 11 mln. EUR, destinat în totalitate renovării Staţiei de Epurare din Chişinău. Amintim că, marți 12 septembrie consilierii municipali au votat acordul de grant cu BERd și BEI, astfel deblocând debursarea surselor financiare.

Chiar în debutul emisiunii, Veronica Herţa a menţionat importanţa acestor surse bănești, deoarece o bună parte din bani sunt destinaţi lucrărilor de reparație la Stația de epurare. Acestea vor presupune reabilitarea Stației de epurare și a structurii rezistente pe linia apei, construcția unei noi stații de pompare a apelor uzate și construcția de noi linii de tratare a nămolului, ceea ce nu există în prezent. Dumitru Ungureanu, a precizat că un alt proces implementat la Stația de epurare ține de stabilizarea nămolului, lipsa acestui mecanism este una din cauzele mirosului neplăcut în municipiu.  Respectiv, odată cu renovarea Staţiei mirosul neplăcut va dispărea, totodată, râul Bâc nu va mai fi atât de poluat, ceea ce va diminua riscul  existenței unei bombe ecologice în oraș.
Veronica Herţa a amintit tuturor că procesul de epurare a apei uzate depinde de fiecare consumator, căci mulţi confundă canalizarea cu un coş de gunoi în care poţi găsi şerveţele umede, pampersuri, resturi solide diverse, fapt ce îngreunează procesul tehnologic. O vină o au desigur şi unii agenţii economici care deversează la Staţie, ape uzate cu un grad de concetranţie depăşit.

În cadul emisiuni s-a discutat despre importanţa, creditelor BERD şi BEI, dar şi lucările care se vor efectua ca urmare a finanţării externe. Prin urmare,  vorbim, de reabilitarea a 190 km de rețea de apeduct, 7 km de canalizare, utilaje, hidrovidanje, lucrări de reabilitare şi modernizare a rezervoarelor de apă de la Stația de tratare a apei și, cel mai important, reabilitarea Stației de epurare.