Discuţiile publice dau rezultate! Agenţii economici recunosc: achitarea tarifelor diferentiate pentru apele uzate după principiul “Poluatorul plăteşte” va contribui la minimalizarea impactului negativ asupra mediului

0
1654

Majoritatea agenţilor economici din Chişinău, prezenţi la o nouă rundă de discuţii cu administraţia S.A. “Apă-Canal Chişinău”(ACC) sunt predispuşi să se conformeze noilor cerinţe impuse de furnizorul de apă în ceea ce priveşte fie construirea stațiilor de pre-epurare pentru a micșora coeficientul de poluare pe care îl aduc mediului, fie respectarea normelor ce prevăd consumul necesar de apă care nu va permite ca gradul de poluare a apelor uzate să depăşească semnificativ concentraţia normelor maxim admisibile.  În rezultat, Staţia de Epurare din Chişinău va activa la parametri normali prescrişi de legislaţie, iar agenţii economici vor putea să micşoreze sumele spre achitare.

Pentru început, a avut loc o vizită de lucru a Staţiei de Epurare din Chişinău. În cadrul vizitei specialiştii noştri le-au explicat invitaţilor toate procesele de purificare   a apei uzate, care intră la staţie şi importanţa ocrotirii mediului. Ulterior, cei prezenţi au pariticipat la discuţii în scopul efectuării unui  schimb de opinii, dar și lansarea unor parteneriate de durată.

În concluzie, cei prezenţi la eveniment şi-au propus până la finele lunii august să lucreze de comun acord cu soecialiştii ACC la perfectare metodologiei de calcul a tarifului diferenţiat pentru depăşirea concentraţie maxim admisibile (CMA) a apelor uzate.  De asemnea, dacă va fi cazul se vor face ajustări la actele normative în vigoare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Ulterior, aceste îmbunătăţiri vor fi transmise spre examinare şi aprobare Ministerului Mediului, care se va expune şi va aproba o metodologie de calculare a tarifului diferenţiat, care va intra în vigoare din ianuarie 2018.

În prezent, ACC, activează în baza:

– „Legii  nr. 303 din 13.12.2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”;

– Legii  nr. 1540 din 25.02.1998 „Privind plata pentru poluarea mediului”;

– Legii nr. 1515 din 16.06.1993 „Privind protecția mediului înconjurător”

– Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 „pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de         colectare,     epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale”.

Precizăm că, până la finele anului 2017 pentru agenţii economici va fi aplicat tariful diferențiat conform următorului principiu:

-pentru agenții economici la care coeficientul este de până la 2, să fie aplicat coeficientul de 0,5;

-pentru cei care au un coeficient de la 2 până la 10, să fie aplicat coeficientul 2;

-iar pentru cei care au coeficientul mai mare de 10, să fie aplicat coeficientul 5”, a explicat directoarea ACC.

Calculul costului de la deversarea apei uzate în canalizare cu aplicarea „tariful diferențiat” se realizează conform principiului „poluatorul plătește”. Principiul “Poluatorul plătește” este conceptul conform căruia poluatorul trebuie să plătească pentru poluarea produsă mediului. Poluatorul în materie economică se află pe o poziție anti-ecologică, fiind obligat să suporte consecințele nerespectării îndatoririlor prevăzute de lege. Prin acest principiu se consacră nu numai obligația poluatorului mediului de a repara prejudiciul cauzat, ci și obligația de a se imputa acestuia costul social al poluării pe care o generează, adică toate efectele unei poluări, nu numai asupra bunurilor și persoanelor, ci și asupra naturii însăși.