Dotarea angajaților cu mijloace de protecție este o normă legală respectată de administrația S.A. „Apă-Canal Chișinău”

0
225

S. A. „Apă – Canal Chișinău” mereu a ținut cont de asigurarea securității și sănătate în muncă a tuturor angajaților. Acest fapt este stipulat în mod expres în contractul colectiv de muncă, la nivelul S.A.„Apă-Canal Chișinău” pentru anii 2018-2020, Cap VII, Securitatea și sănătatea în muncă, pct. 7.2. care prevede …evaluarea condițiilor de muncă la toate condițiile de muncă în cadrul întreprinderii, în vederea corespunderii acestora cu normele și regulile de securitate și sănătate în muncă și întocmirea actelor necesare prevăzute de legislația în vigoare; pct. 7.14. Se va efectua asigurarea obligatorie contra accidentelor de muncă și bolilor profesionale ale fiecărui funcționar; pct. 7.18. Se va asigura dotarea, distribuirea, utilizarea, depozitarea, lichidarea și evidența adecvată a echipamentelor individuale de protecție și de lucru.

Mai mult, conform instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru controlori, aceștia sunt obligați să  utilizeze echipamentul individual de protecție și de lucru din dotarea întreprinderii  în timpul lucrului conform destinației. Ținând cont de specificul activității controlorilor, deseori pot fi supuși  unor atacuri din partea animalelor periculoase (câini, etc.). Este evident că, controlorii nu au voie să intre pe teritoriul obiectului pentru a lua datele de la contoare, până când stăpânul sau persoana responsabilă nu închide câinele în încăpere specială.  Din păcate sunt cazuri când  câinii atacă. Respectiv pentru a se apăra, controlorii folosesc generatorii de ultrasunet. Astfel, dotarea controlorilor cu dispozitive de speriat câinii nu este doar o cerință , dar o normă pe care angajatorul este obligat să o respecte.

Amintim că ultima dată asemenea dispozitive au fost procurate în august 2015.