Dreptul la replică

0
370

Recent, în mass-media au apărut informaţii calomnioase la adresa S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, precum că pe parcursul anului 2019, locuitorii capitalei au pierdut 250 mil. lei din cauza proastei gestiuni, fapt ce nu corespunde adevărului.

Domeniul prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este strict reglementat, iar S.A. „Apă-Canal Chișinău” se află în vizorul permanent al ANRE, al autorităților fiscale, autorităților publice locale, al Consiliului Concurenței, al oricăror alte organe de control și al societății civile.

Nu este clar, cum a fost calculată suma invocată de către dl Alexandru Slusari, deputat în Parlamentul R. Moldova, dar, folosindu-ne de dreptul la replică, oferim următoarele precizări.

Orice apreciere de performanță a unui sistem de apă urmează a fi oferită și comentată doar de către specialiști, iar un asemenea indicator ca ponderea consumurilor tehnologice și pierderilor de apă, numite și „apă care nu aduce venit”, se determină ca raport al acestora la volumul total de apă intrat în sistem.

În anul 2019, la S.A. „Apă-Canal Chișinău”, acesta a constituit 34% și nu 53%, cum a menționat în postarea sa dl Alexandru Slusari. Mai mult ca atât, în ultimii ani, acest nivel este în continuă scădere.

Comparativ cu alți operatori din țară, care se confruntă cu sisteme perimate şi uzate de apă, cel din Chișinău înregistrează un nivel relativ redus al consumurilor tehnologice și pierderilor de apă, analogic cu cele înregistrate de operatorii din urbele mari ale altor state. Astfel, media pierderilor de apă a operatorilor din România este de 40%, în Ungaria – 24%, iar potrivit studiului din 2015 al Băncii Mondiale, nivelul mediu al pierderilor de apă înregistrat în UE în 2012 a constituit 34%. Și nivelele înregistrate în aceste state urmează a mai fi interpretate, ținând cont de volumul investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară, care este incomensurabil mai mare, comparativ cu cel din municipiul Chișinău.

În sistemul public de alimentare cu apă, consumurile tehnologice de apă sunt parte din procesele tehnologice, iar pierderile, pe de o parte, sunt un element indispensabil al oricărui sistem fizic, iar pe de altă parte, o consecință a sustragerilor persoanelor de rea credință.

Din motiv că consumurile tehnologice nu pot fi omise din procesul tehnologic, iar pierderile pot fi imputate operatorului de servicii doar în limita în care acesta nu a asigurat mentenanța sau înlocuirea în timp util a elementelor infrastructurii tehnico-edilitare, atât Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013, cât și Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 180/2016, prevăd limitarea volumului de apă intrat în sistem, pentru a fi luat în calculul tarifului.

Astfel, nici S.A. „Apă-Canal Chișinău” și nici un alt operator nu poate include în tarife costuri asociate cu pierderile și consumurile tehnologice peste nivelul aprobat de către autoritățile abilitate cu acest drept, iar costurile care pot fi asociate cu volumele respective sunt doar cele variabile.

În contextul celor expuse, considerăm lipsite de temei aceste afirmaţii, care lezează demnitatea Operatorului, știrbindu-i din imagine şi solicităm dezminţiri publice a informaţiei defăimătoare.