E bine să ştim… „fabrica de apă” din adâncurile terrei

0
642

Un grup mixt de savanţi din China, Irlanda şi Canada a descoperit în adâncurile planetei o „fabrică de apă” de dimensiuni impresionante. Astfel a fost demonstrat ştiinţific faptul că pe Pământ apa a ajuns nu prin intermediul asteroizilor sau al meteoriţilor, după cum afirmau autorii unei teorii intens mediatizate, ci că ea are origini autohtone, scrie publicaţia „New Scientist”. Colectivul de cercetători a modelat în laborator condiţiile existente în profunzimile Terrei, şi anume: temperatura de circa 1,4 mii de grade Celsius şi presiunea ce o depăşeşte de 20 de mii de ori pe cea înregistrată la suprafaţa planetei. Ca rezultat s-a constatat că în aceste condiţii dioxidul de siliciu, care se conţine în mantia Pământului, intră în reacţie chimică cu hidrogenul, din aceasta rezultând apă şi hidrid de siliciu. Savanţii au stabilit că asemenea reacţii chimice pot avea loc la adâncimi variate – de la 40 până la 400 km de suprafaţa planetei, provocând acumulările de apă în limitele rocilor minerale. În plus, din contul proceselor menţionate are loc creşterea presiunii în subsolurile Pământului, ceea ce poate provoca seisme atunci când apa erupe din rocile minerale.

În prezent savanţii caută răspuns la întrebarea fundamentală pentru acreditarea teoriei lor privind originile pământene ale apei, şi anume: este oare fenomenul descris de ei caracteristic pentru întreg spaţiul de sub mantia Pământului sau se prezintă ca unul local?