Echipele ACC vor executa până la sfârșitul zilei toate avariile înregistrate

0
334

Pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică, 26-27 octombrie 2019, angajaţii S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” au remediat 71 de avarieri la reţelele de apeduct, cu diametrele cuprinse între 50-300 mm. Totodată, conform celor 36 de fişe de lucru deschise, au fost realizate lucrări de înlăturare a blocajelor la reţelele de canalizare.

Pentru ziua de 28 octombrie curent, Departamentul  dispecerat a deschis 52 de fişe de lucru pentru executarea  lucrărilor de lichidare a avarierilor la reţelele de apă, produse pe mai multe străzi din capitală. De menționat că, 49 de adrese sunt luate în lucru și vor fi reparate până la sfârșitul zilei. În scopul executării lucrărilor de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md).

De rând cu remedierea reţelelor de apă, pe parcursul zilei de azi, este  prevăzută executarea unui şir de lucrări la reţelele de canalizare, la care sunt înregistrate 57 de situaţii de avariere.

Echipele de intervenţie depun eforturi sporite pentru ca toate avarierile sau deranjamentele apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimali.