FACTURA PRIN E-MAIL

Atenție

Serviciul poate fi obținut gratis în următoarele modalități:

  • Biroul nr.101 al întreprinderii noastre amplasat în Albișoara, 38, mun. Chișinău.

La prezentarea următoarelor documente necesare:

a.Cererea (tip. standart – se va elibera de către întreprinderea noastră) –

Exemplu text: Solicit eliberarea facturilor prin căsuța electronica poștală << xxx@xxx.com >>  pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. xxxxx;

b.Cererea se confirmă prin anexarea copiei buletinului.

a. Cererea (tip. standart – se va elibera de către întreprinderea noastră) –

Exemplu text: Solicit eliberarea facturilor prin căsuța electronica poștală << xxx@xxx.com >>  pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. xxxxx;

b.Cererea se confirmă prin semnătura Conducătorului și a ștampilei acesteia.

 

  • Online prin transmiterea cererii la drc@acc.md sau prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei.

La transmiterea următoarelor documente necesare:

a. Cererea (Descarcă) – „vezi anexa”

Exemplu text: Solicit eliberarea facturilor prin căsuța electronica poștală << xxx@xxx.com >>  pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. xxxxx;

b. Cererea se confirmă prin anexarea copiei buletinului.

a. Cererea (Descarcă) – “vezi anexa”

Exemplu text: Solicit eliberarea facturilor prin căsuța electronica poștală << xxx@xxx.com >>  pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. xxxxx;

b.Cererea se confirmă prin semnătura Conducătorului și a ștampilei acesteia.

Termenul de prelucrare a cererii de către S.A. “Apă-Canal Chișinău”~15zile