Floculant pentru intensificarea procesului de deshidratare a nămolului brut la Stația de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău

0
50

Termen limită de depunere a ofertelor 18.05.2021 ora 10:00